Planowanie finansów osobistych (zarządzanie finansami osobistymi) z udziałem doradców finansowych - znaczenie dla gospodarstw domowych i gospodarki

Krzysztof Waliszewski

Abstract

The article presents the concept of personal finance and its management, as well as a characterization of a relatively new profession among financial professions in Poland - a personal financial advisor. It also shows the relationship between the management of personal finance at the level of individual households and creating foundations of economic growth in the whole economy and tackling social problems. The hypothesis of this article is a statement that the personal financial planning increases the effectiveness of management of available financial resources of the household, for example byforming the habit of intentional saving,and in the long term increases the household wealth as well as the financial awareness - with regards to credit, investment, pension and insurance of its individual members, which has a positive effect on the economy at the macro level. The involvement of external entity in this process is economically justified to the household deficit of sufficient knowledge, the time to compare offers, the lack of experience in the financial services market.
Author Krzysztof Waliszewski (WE / KB)
Krzysztof Waliszewski,,
- Department of Banking
Other language title versionsPersonal Financial Planning (Personal Financial Management) with the Participation of Financial Advisers - Significance for Households and the Economy
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2014
Vol12
No4 (48)
Pages204-221
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishdoradztwo finansowe, finanse prywatne, gospodarstwa domowe, wzrost gospodarczy, efektywność gospodarowania, zarządzanie finansami
Keywords in Englishfinancial consulting, private finance, households, economic growth, business efficiency, financial management
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano koncepcję finansów osobistych i zarządzania nimi oraz scharakteryzowano relatywnie nowy zawód wśród profesji finansowych w Polsce - doradcę finansowego, a także ukazano związki między zarządzaniem finansami osobistymi na poziomie poszczególnych gospodarstw domowych a kreowaniem podstaw wzrostu gospodarczego w całej gospodarce oraz przeciwdziałanie problemom społecznym. Hipotezą artykułu jest stwierdzenie, że planowanie finansów osobistych zwiększa efektywność gospodarowania dostępnymi środkami finansowymi przez gospodarstwo domowe, m.in. poprzez kształtowanie nawyku oszczędzania celowego, w długim okresie prowadzi do zwiększenia bogactwa gospodarstwa domowego, zwiększa świadomość finansową - kredytową, inwestycyjną, emerytalną i ubezpieczeniową poszczególnych jego członków, co korzystnie wpływa na gospodarkę na poziomie makroekonomicznym. Wobec deficytu dostatecznej wiedzy w gospodarstwach domowych, czasu na porównywanie ofert, braku doświadczenia na rynku usług finansowych, zaangażowanie w ten proces podmiotu zewnętrznego jest ekonomicznie zasadne.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.48.11
URL https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=166853
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*9 (2020-09-09)
Additional fields
Tytuł numeruWspółczesne wyzwania w bankowości i finansach
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?