The Characteristics of Knowledge Management Processes in the Polish Service Industry Companies

Marcin Soniewicki

Abstract

Service industry is currently the key element of developed economies. The characteristics of value added creation in this sector makes knowledge and consequently its management processes the critical issue for companies operating in this industry. Therefore, the aim of this article is exploring the characteristics and intensity of knowledge management (KM) processes in the service industry companies. The empirical results reveal that service industry enterprises have more intensive processes in this area than businesses from other sectors. The characteristics and strength of knowledge actions is also different depending on entity's precise specialization, number of employees, and to some extent, form of ownership.
Author Marcin Soniewicki (WGM / KMM)
Marcin Soniewicki,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsCharakterystyka procesów zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach usługowych
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Issue year2014
No7
Pages40-46
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwiedza, zarządzanie wiedzą, przedsiębiorstwa usługowe
Keywords in Englishknowledge, knowledge management, service enterprises
Abstract in PolishSektor usług jest obecnie kluczowym elementem gospodarek krajów rozwiniętych. Sposób tworzenia wartości dodanej w tym sektorze sprawia, że bardzo ważnym zasobem dla przedsiębiorstw działających w tym obszarze jest wiedza oraz procesy zarządzania tym zasobem. W związku z tym celem artykułu jest poznanie charakterystyki oraz poziomu intensywności procesów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach usługowych, a także porównanie otrzymanych wyników z rezultatami badań przeprowadzonych w ramach pozostałych sektorów gospodarki. Empiryczne wyniki badań pokazują, iż przedsiębiorstwa usługowe posiadają przeciętnie bardziej intensywne procesy zarządzania wiedzą w porównaniu do podmiotów działających w innych sektorach. Szczegółowa charakterystyka tych działań jest zróżnicowana w zależności od dokładnej specjalizacji przedsiębiorstwa, liczby zatrudnionych pracowników oraz w nieco mniejszym stopniu od jego formy własności.
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-05-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?