Wybrane miasta wojewódzkie i ich otoczenie w procesie adaptacji struktur podmiotów gospodarczych nowych sektorów gospodarki

Agnieszka Mrozińska

Abstract

Research issues of the paper concern the evaluation of structural transformation of the provincial cities's economy and their immediate neighboring areas. The aim of the paper is to compare the processes of change in the economic structure of the city to the processes of change in the economic structure of its immediate surroundings on the example of 8 selected areas. In article it analyzes the process of adapting the structures of economic entities created under section PKD 2007. The next step in the analysis is to study the structures of economic entities of new sectors of the economy on the basis of separate sections J, K, L, M and N. To evaluate the process of change the methods of research structures were used taking into account the intensity, the speed and the monotonicity of changes during the period from 2009 to 2015. The study selected 8 districts: Białystok, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń and Zielona Góra and 8 surrounding districts.
Author Agnieszka Mrozińska (WZ / KIiN)
Agnieszka Mrozińska,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsSelected Capitals of Voivodeships and Their Neighboring Areas in The Adaptation Process of Structures of Entities of National Economy in New Economy Sectors
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No477
Pages182-191
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishProblematyka badawcza artykułu dotyczy oceny przeobrażeń strukturalnych gospodarki miast wojewódzkich i ich najbliższego sąsiedztwa. Celem artykułu jest porównanie procesów zmian w strukturze gospodarczej wybranego miasta do procesów zmian w strukturze gospodarczej jego najbliższego otoczenia na przykładzie dziewięciu wybranych obszarów. W artykule dokonano analizy procesu adaptacji struktur podmiotów gospodarczych stworzonych na podstawie sekcji PKD 2007. Kolejnym krokiem w analizie było przeprowadzenie tożsamego badania struktur podmiotów gospodarczych nowych sektorów gospodarki wyodrębnionych na podstawie działów sekcji J, K, L, M i N. W ocenie procesu przeobrażeń zastosowano metody badania struktur, uwzględniające intensywność, szybkość i monotoniczność zachodzenia zmian w okresie od 2009 do 2015 r. Do badania wybrano z 8 powiatów grodzkich: Białystok, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń i Zieloną Górę oraz 8 otaczających je powiatów.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.477.18
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/37488/Mrozinska_Wybrane_Miasta_Wojewodzkie_i_Ich_Otoczenie_w_Procesie_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?