Czy w warunkach doskonałej mobilności kapitału deficyt budżetowy wpływa na dobrobyt?

Michał Konopczyński

Abstract

This paper investigates the implications of the size of budget deficit in the open economy under perfect mobility of capital. For that purpose we construct a general equilibrium model with consumers maximizing the discounted utility of consumption, and firms maximizing profits. Government chooses the size of the deficit (in percentage of the GDP), and controls the structure of public debt. Using standard methods of optimal control theory we solve the model, i.e. we find explicit formulas for all trajectories and the level of welfare. Finally, we show that the higher the size of budget deficit, the lower the welfare of consumers. Similarly, welfare increases with the share of foreign debt in public debt.
Author Michał Konopczyński (WIiGE / KEM)
Michał Konopczyński,,
- Department of Mathematical Economics
Other language title versionsCan Budget Deficit Reduce Welfare Under Perfect Mobility of Capital?
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2014
No35/2
Pages79-92
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishdefi cyt budżetowy, optymalna polityka fi skalna, doskonała mobilność kapitału
Keywords in Englishbudget deficit, optimal fiscal policy, perfect capital mobility
Abstract in PolishW artykule badamy wpływ deficytu budżetowego na gospodarkę otwartą w warunkach doskonałej mobilności kapitału. W tym celu budujemy model równowagi ogólnej, w którym konsumenci maksymalizują użyteczność zdyskontowanego strumienia konsumpcji, a przedsiębiorcy maksymalizują zyski. Rząd może swobodnie decydować o wysokości deficytu budżetowego (w stosunku do PKB) oraz kontrolować sposób finansowania długu publicznego - poprzez sprzedaż obligacji w kraju lub za granicą. Przy pomocy standardowych metod sterowania optymalnego znajdujemy rozwiązanie modelu, czyli optymalne trajektorie poszczególnych zmiennych. Następnie wykazujemy, że deficyt budżetowy negatywnie wpływa na dobrobyt osiągany przez konsumentów. Dowodzimy też, że dobrobyt jest tym wyższy, im większa część długu publicznego jest finansowana przez inwestorów zagranicznych.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip35-2014/SiP-35-t2-79.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?