Znaczenie osobistych wartości menedżerów w wyodrębnionych obszarach zarządzania organizacją

Maciej Brzozowski , Paweł Bartkowiak

Abstract

The article examines the interrelations between personal values and management areas. The basic aim of the research is to assess and compare the notion of managers' personal values with regards to selected management areas (i.e. organizational characteristics, management characteristics, leadership type, and corporate innovativeness). To achieve the objective the exploration of the scientific literature of the field has been conducted, then the explication of the studied phenomena has been completed, and finally their empirical verification has been carried out among managers of Polish enterprises.
Author Maciej Brzozowski (WZ / KZS)
Maciej Brzozowski,,
- Department of Strategic Management
, Paweł Bartkowiak (WZ / KZS)
Paweł Bartkowiak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsThe Importance of Managers' Personal Values in Selected Management Areas
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No9 [CD]
Pages57-77
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishZarządzanie przedsiębiorstwem, Kultura organizacyjna, Innowacyjność, Zarządzanie, Kadra kierownicza
Keywords in EnglishEnterprise management, Organisational culture, Innovative character, Management, Managerial staff
Abstract in PolishOpracowanie rozwija problematykę relacji między kategoriami osobistych wartości oraz wybranych obszarów zarządzania. Podstawowym celem opracowania jest ocena i porównanie znaczenia osobistych wartości menedżerów w wyodrębnionych obszarach zarządzania organizacją, do których zaliczono: charakterystykę organizacji, charakterystykę zarządzania przedsiębiorstwem, rodzaj przywództwa w organizacji i innowacyjność zarządzania. Osiągnięcie tak postawionego celu zostało przeprowadzone poprzez eksplorację literatury tematu, eksplikację badanych zjawisk oraz ich empiryczną weryfikację na grupie menedżerów polskich przedsiębiorstw.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?