Zarządzanie ryzykiem podatkowym z wykorzystaniem interpretacji podatkowych

Lidia Peretiatkowicz

Abstract

Purpose - The main purpose of this article is to present selected areas of the tax system, which could generate tax risks and methods of tax management. In particular, it has been characterized primary instrument of tax risk management - interpretation of tax. Design/Methodology/approach - The following research methods were used in the study: studies of literature on the subject, analysis of legislation relating to tax interpretation. Findings - The result of this study is to draw attention to the possibility of using interpretation of tax in tax management process. Originality/value -This paper have cognitive value about techniques for apply tax risk management based on interpretation of tax.
Autor Lidia Peretiatkowicz (WE / KFP)
Lidia Peretiatkowicz
- Katedra Finansów Publicznych
Inne wersje tytułuTax Risk Management Through Interpretation of Tax
Tytuł czasopisma/seriiFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Rok wydania2016
Nr5 (83), cz. 2
Paginacja233-240
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimryzyko podatkowe, interpretacja podatkowa, optymalizacja podatkowa
Słowa kluczowe w języku angielskimtax risk, interpretation of tax, tax optimization
Streszczenie w języku polskimCel - Celem artykułu jest prezentacja wybranych obszarów systemu podatkowego generujących ryzyko podatkowe oraz metod zarządzania ryzykiem podatkowym. W szczególności dokonano charakterystyki interpretacji podatkowej jako bazowego instrumentu zarządzania ryzykiem. Metodologia badania - W artykule wykorzystano następujące metody badawcze: studia literatury przedmiotu oraz analizę przepisów prawa krajowego dotyczących interpretacji podatkowej. Wynik - Wynikiem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania interpretacji podatkowej, w procesie zarządzania ryzykiem podatkowym. Oryginalność/Wartość - Artykuł prezentuje wartości poznawcze w zakresie sposobów i technik zarządzania ryzykiem podatkowym w oparciu o interpretację podatkową.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.5.83/2-21
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/83-2016/FRFU-83-cz2-233.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruUwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: Mikrofirma
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?