Optymalizacja procesu decyzyjnego dotyczącego kształtowania zdolności retencyjnych zlewni przy zastosowaniu metody AHP

Karol Mrozik , Piotr Idczak

Abstract

In the work on the example of the Skórzynka catchment located within the Poznan Metropolitan Area an attempt to determine the most profitable variant of protection against flood, drought and water shortage through the improvement of water retention capacity of the catchment using AHP method was made. In the analysis four (socioeconomic, retention, environmental, social) criteria indicating the conditions of achieving the most important objective were adopted, and three alternative solutions (small water retention reservoir, agrotechnical measures, storm water management systems). On the basis of conducted analyses it was shown that the best solution leading to the improvement of water retention capacity of the catchment are agrotechnical measures which should be treated as a priority in climate change adaptation programmes.
Author Karol Mrozik - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, MNiSW [80]
Karol Mrozik,,
-
, Piotr Idczak (WGM / KE)
Piotr Idczak,,
- Department of European Studies
Other language title versionsOptimisation of the Decision-Making Process Concerning the Shaping of Water Retention Capacity of the Catchment - Examples of AHP Method
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2016
No46/2
Pages83-94
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishretencyjność zlewni, AHP, planowanie w gospodarowaniu wodami, Skórzynka, Potok Junikowski
Keywords in Englishwater retention capacity, catchment, AHP, planning in water management, Skórzynka watercourse, Potok Junikowski stream
Abstract in PolishW pracy na przykładzie zlewni (cieku wodnego) Skórzynki, zlokalizowanej w obrębie Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, podjęto próbę wyznaczenia najkorzystniejszego wariantu ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody poprzez poprawę zdolności retencyjnych zlewni przy użyciu metody AHP. W analizie przyjęto cztery kryteria określające warunki osiągnięcia celu nadrzędnego (społeczno-ekonomiczne, retencyjne, środowiskowe, społeczne) oraz trzy alternatywne rozwiązania (zbiornik małej retencji, zabiegi agrotechniczne, systemy zagospodarowania wody deszczowej. Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazano, że najlepszym rozwiązaniem prowadzącym do poprawy retencyjności zlewni są zabiegi agrotechniczne, które powinny być priorytetowo traktowane w programach adaptacji do zmian klimatycznych.
DOIDOI:10.18276/sip.2016.46/2-07
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3370/10555.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka regionalna i międzynarodowa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?