Zabawa czy rutyna? Podział czynności związanych z opieką nad dzieckiem pomiędzy kobietę i mężczyznę w gospodarstwach domowych w Polsce

Piotr Michoń

Abstract

When dealing with the traditional family model, the theories of time, availability, and exchange do explain the division of labour division in a household. However, recent studies expose their limitations: first, when family model is different than the traditional one, and second, when one applies the theories to the study of division of childcare in a household. The paper aims to examine the division of six various care activities (e.g. dressing, playing with a child) between the man and the woman in Polish households, varying due to the family economic model. The study shows that the fathers' share in childcare varies depending on the type of care activities. Men's involvement is greater for interactive care and smaller with regards to routines. Men are most likely to play and do homework with children, and least likely to care for sick children and assist them when dressing. Even if a man does not work, the woman often is the main performer of care activities. The results suggest that an important explanation for the behaviour of men and women is their gender identity.
Author Piotr Michoń (WE / KPiPS)
Piotr Michoń,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsFun or Routine? The Division of Childcare Activities between Woman and Man in the Households in Poland
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No9
Pages55-73
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishopieka nad dzieckiem, podział opieki, tożsamość płciowa, doing gender
Keywords in Englishchildcare, division of care, gender identity, doing gender
Abstract in PolishWykorzystywane w ekonomii teorie dostępności czasu i wymiany dobrze tłumaczą podział pracy w gospodarstwie domowym, gdy mamy do czynienia z tradycyjnym modelem rodziny. Współczesne badania obnażają jednak ich zawodność - po pierwsze, gdy model realizowany w rodzinie jest inny niż tradycyjny, po drugie, gdy próbuje się nimi wyjaśniać podział poszczególnych czynności związanych z opieką nad dzieckiem. Ten artykuł ma na celu zbadanie, jak wygląda podział sześciu różnych czynności opiekuńczych (jak ubieranie, zabawa, pomoc przy odrabianiu lekcji) pomiędzy mężczyznę i kobietę w polskich gospodarstwach domowych, zróżnicowanych ze względu na realizowany model ekonomiczny. Badanie wykazało, że udział ojców w opiece nad dzieckiem różni się w zależności od rodzaju czynności opiekuńczej, jest większy w wypadku opieki interaktywnej, a mniejszy w odniesieniu do czynności rutynowych. Nawet gdy mężczyzna nie pracuje zawodowo, kobieta częściej jest głównym wykonawcą czynności opiekuńczych. Uzyskane wyniki pozwalają sądzić, że istotnym wyjaśnieniem zachowań mężczyzn i kobiet jest ich tożsamość płciowa.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.9.4
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/04_michon.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_04_michon.pdf 175.47 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?