Tworzenie i zawłaszczanie wartości na rynku B2B

Justyna Światowiec-Szczepańska

Abstract

An approach distinguishing the process of value creation and the process of value appropriation is used in the study. The main aim of the article is an analysis of potential models referring to the process of capturing the value by the partners in the B2B market. In the first part of the article, the concepts of economic value and relational value are presented where relational value is understood as a jointly created value in buyer-supplier relationships in the B2B market, which cannot be generated individually by the single company. The development of the model of relational value, considered from the perspective of the relationship and not a single company, was the essential stage in the discussion. In the next part of the article, the non-cooperative and cooperative mechanisms for appropriating value are discussed and the conditions for their use are identified. The main results of the paper are: presentation of the dependence of relational value on the mechanism of creating and appropriating value; the key role of trust and social embeddedness of relations in the value appropriation cooperative mechanisms. The article is of the conceptual character and the method of literature research was used.
Author Justyna Światowiec-Szczepańska (WZ / KZS)
Justyna Światowiec-Szczepańska,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsCreation and Appropriation of Value in the B2B Market
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2016
No4 (363)
Pages313-324
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwartość, wartość relacyjna, relacje na rynku B2B, tworzenie wartości, zawłaszczanie wartości
Keywords in Englishvalue, relational value, B2B relationships, value creation, value appropriation
Abstract in PolishW opracowaniu zastosowano podejście rozgraniczające proces tworzenia i proces zawłaszczania wartości. Głównym celem rozważań jest analiza potencjalnych modeli przechwytywania wartości przez partnerów na rynku B2B. W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję wartości ekonomicznej oraz wartości relacyjnej, rozumianych jako wartości wspólnie wytworzone w relacji nabywca-dostawca na rynku B2B, która nie może być wygenerowana indywidualnie przez firmy. Niezbędnym etapem w podjętych rozważaniach było rozwinięcie modelu wartości relacyjnej, rozpatrywanej z perspektywy relacji, a nie pojedynczej firmy. W kolejnej części artykułu omówiono niekooperatywne i kooperatywne mechanizmy zawłaszczania wartości oraz wskazano warunki ich stosowania. Podstawowymi rezultatami opracowania są wykazana zależność wartości relacyjnej od mechanizmu tworzenia i zawłaszczania wartości oraz kluczowa rola zaufania i osadzenia społecznego relacji w kooperatywnych mechanizmach zawłaszczania wartości. Artykuł ma charakter koncepcyjny, w którym zastosowano metodę badań literaturowych.
URL https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171448770
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2021-06-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?