Model rozwoju spójności obszarów metropolitalnych

Jacek Nowak

Abstract

The paper analyses the experience of local government units of the Poznań agglomeration in the development of various forms of cooperation. Particular attention has been devoted to the recognition and presentation of institutional forms of cooperation in emerging metropolitan functional areas. The results of a research in the development of forms of cohesion in the Poznań agglomeration are shown in the context of the current European territorially oriented development policy that emphasizes supporting the development of functional areas. Special attention is paid to the policy to deal with the challenges arising from increasing functional connections in metropolitan areas. Current activities in the Polish emerging functional metropolitan areas are discussed in light of the currently emerging Polish territorial based policy. The paper draws special attention to the strengthening of cooperation between local authorities and cooperation with other sectors of the functional areas with special emphasis on metropolitan areas. The result of the research presented in the paper is the proposal to build a model of cohesion in metropolitan areas. The model takes into account the recommendations of European and Polish policy, the changing national legislative framework and local conditions and experience.
Author Jacek Nowak (WZ / KEPiŚ)
Jacek Nowak,,
- Department of Spatial and Environmental Economics
Other language title versionsThe model of cohesion development of metropolitan areas
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2015
No1
Pages165-180
Publication size in sheets0.9
Keywords in PolishObszar metropolitalny, Samorząd terytorialny, Miasto
Keywords in EnglishMetropolitan area, Local government, City
Abstract in PolishPrzedstawiany artykuł prezentuje dotychczasowe działania podejmowane na terenie aglomeracji poznańskiej zmierzające do zacieśnienia powiązań instytucjonalnych Poznania, liczącego teraz około 550 tys., z otaczającymi gminami. W wyniku oddolnie przeprowadzanych inicjatyw jednostek samorządu terytorialnego powstaje coraz bardziej spójny, rozwijający się ludnościowo i gospodarczo, organizm osadniczy liczący obecnie około miliona mieszkańców, który przyjął nazwę "Metropolia Poznań".
DOIDOI:10.14746/rpeis.2015.77.1.9
URL http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/939/824
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?