Ocena trwałości polietylenowych toreb zakupowych metodą "walk test"

Klaudia Młoda-Brylewska , Krzysztof Melski

Abstract

The destructive environmental impact of single-use products made of plastics, such as: mugs, cutlery, cotton buds or shopping bags is a fact. The issue is an area of intense research, emphasis of environmental organizations, governments and parliaments legislative action and changes in technology and business models of companies and corporations. In order to reduce the number of shopping bags used in Poland, from year 2018, the payment for any distributed bag, with a thickness of less than 50 microns obligatory. No less important than changes in the law and the education of citizens is to provide bags with increased functionality on the market, especially an increased number of rotation-cycles of use bags. Regardless of the material and design solutions, increasing the number of rotation reduces amount of bags and thus significantly reduces the impact on the environment. The purpose of this article is to compare the performance of popular shopping bags made of LDPE and HDPE. Obtained results allowed to estimate the real maximum number of rotation tested shopping bags. Given in numerous issues number of rotation sometimes arouse considerable controversy or doubts. The value of that parameter is crucial for LCA analysis. The data source is developed for the purpose of testing the simulation situation-use of shopping with shopping bags usage. Research tool was the "walk test", which was a simulation of rotation bags: loading, transportation loaded bags over a distance of 300 m and four floors, discharge of the contents and the independent evaluation of sensory input based on the prepared questionnaire. As a result of the analysis of the data received, it was found that the determinants of decisive about the possibility of a multiple-use shopping bags are: film thickness from which it is made, the weight and shape of the packed products and handling and storing between rotations.
Author Klaudia Młoda-Brylewska (WT / KPPJ)
Klaudia Młoda-Brylewska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Krzysztof Melski (WT / KPPJ)
Krzysztof Melski,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Other language title versionsAssessment of the durability of polyethylene shopping bags using "walk test" method
Pages129-142
Publication size in sheets0.6
Book Gwiazdowska Daniela, Juś Krzysztof (eds.): Current Trends in Quality Science - Product and Technology Innovations, 2019, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7789-591-7, 243 p.
Keywords in Polishtorba zakupowa, „reklamówka”, ochrona środowiska, walk test
Keywords in Englishpurchase bag, advertising, environment protection, walk test
Abstract in PolishDestrukcyjny wpływ, jaki na środowisko wywierają produkty jednorazowego użytku wykonane z tworzyw sztucznych, np.: kubki, sztućce, patyczki higieniczne, torby na zakupy, jest faktem. W obszarze toreb zakupowych istnieją możliwości minimalizacji negatywnych efektów środowiskowych. Od 2018 roku obowiązują w Polsce przepisy wprowadzające opłatę za każdą dystrybuowaną torbę, o grubości od 15 do 50 mikrometrów. Zasadniczym ich celem jest redukcja liczby toreb zakupowych wprowadzanych do obiegu. Nie mniej ważne niż zmiany w prawie oraz edukacja obywateli jest dostarczenie na rynek toreb o zwiększonej trwałości, pozwalającej na wzrost liczby rotacji  cykli wykorzystania torby. Niezależnie od zastosowanego materiału i rozwiązań konstrukcyjnych, zwiększenie liczby rotacji zmniejsza globalne zużycie toreb, a tym samym znacząco obniża obciążenie środowiska. Celem prezentowanych badań było porównanie trwałości wybranych toreb zakupowych z polietylenu. Uzyskane rezultaty pozwoliły na oszacowanie realnej maksymalnej liczby rotacji badanych toreb zakupowych. Podawane w licznych źródłach liczby rotacji toreb zakupowych budzą spore kontrowersje [www.nfosigw.gov.pl] Wartość liczby rotacji jest kluczowa dla analizy LCA produktu. Źródłem danych jest opracowana przez autorów symulacja wykorzystania torby zakupowej. Narzędziem badawczym był „walk test”, którego warunki opracowali autorzy tekstu. Analiza otrzymanych danych wykazała, że determinantami decydującymi o możliwości wielokrotnego zastosowania toreb zakupowych są: grubość ścianek torby, masa i kształt przenoszonych produktów oraz sposób składania i przechowywania torby pomiędzy rotacjami.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 07-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?