Stosowanie wyceny według wartości godziwej jako optymalnej metody wyceny według polskich i międzynarodowych uregulowań rachunkowości

Tomasz Gabrusewicz

Abstract

The fair value was considered optimal pricing category, thanks to which the unit will be provided information useful in the decision making process. By applying fair value accounting becomes more relevant, current and useful. Choosing the right method of measurement of enterprise resource requires knowledge of the enterprise, recipients of information and the purpose of their use. The main objective of this paper is to analyze the use of fair value as the optimal method of valuation of selected resources companies in Polish and international legislation. Valuation is in the paper research area. To write a paper using an analysis of the literature and the method of deduction
Autor Tomasz Gabrusewicz (WE / KTPiPP)
Tomasz Gabrusewicz
- Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
Inne wersje tytułuApplication of Fair Value Measurment as an Optimal Valuation Method in Accordance to Polish and International Accounting Regulations
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867, (B 6 pkt)
Rok wydania2015
Tom38
Paginacja209-226
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.85
Słowa kluczowe w języku polskimWartość godziwa, Wycena wartości przedsiębiorstwa, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Rachunkowość
Słowa kluczowe w języku angielskimFair value, Valuation of the company, Economic literature analysis, Accounting
Streszczenie w języku polskimWartość godziwa uznana została za optymalną kategorię wyceny, dzięki której jednostce zostają dostarczone informacje przydatne w procesie podejmowania decyzji. Dzięki zastosowaniu wyceny w wartości godziwej rachunkowość staje się bardziej odpowiednia, bieżąca oraz użyteczna. Wybór odpowiedniego sposobu wyceny zasobów przedsiębiorstwa wymaga wiedzy o jednostce gospodarczej, odbiorcach informacji oraz o celu ich wykorzystania. Głównym celem opracowania jest analiza zastosowania wartości godziwej jako metody wyceny wybranych zasobów przedsiębiorstwa w polskich i międzynarodowych uregulowaniach prawnych. Wycena jest w opracowaniu obszarem badawczym. Do napisania opracowania zastosowano analizę piśmiennictwa i metodę dedukcji.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)6
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*3 (2020-01-19)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruSpołeczna odpowiedzialność biznesu, podatki, inwestycje. Wybrane aspekty
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?