Stosowanie wyceny według wartości godziwej jako optymalnej metody wyceny według polskich i międzynarodowych uregulowań rachunkowości

Tomasz Gabrusewicz

Abstract

The fair value was considered optimal pricing category, thanks to which the unit will be provided information useful in the decision making process. By applying fair value accounting becomes more relevant, current and useful. Choosing the right method of measurement of enterprise resource requires knowledge of the enterprise, recipients of information and the purpose of their use. The main objective of this paper is to analyze the use of fair value as the optimal method of valuation of selected resources companies in Polish and international legislation. Valuation is in the paper research area. To write a paper using an analysis of the literature and the method of deduction
Author Tomasz Gabrusewicz (WE / KTPiPP)
Tomasz Gabrusewicz,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsApplication of Fair Value Measurment as an Optimal Valuation Method in Accordance to Polish and International Accounting Regulations
Journal seriesPrace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867, (B 6 pkt)
Issue year2015
Vol38
Pages209-226
Publication size in sheets0.85
Keywords in PolishWartość godziwa, Wycena wartości przedsiębiorstwa, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Rachunkowość
Keywords in EnglishFair value, Valuation of the company, Economic literature analysis, Accounting
Abstract in PolishWartość godziwa uznana została za optymalną kategorię wyceny, dzięki której jednostce zostają dostarczone informacje przydatne w procesie podejmowania decyzji. Dzięki zastosowaniu wyceny w wartości godziwej rachunkowość staje się bardziej odpowiednia, bieżąca oraz użyteczna. Wybór odpowiedniego sposobu wyceny zasobów przedsiębiorstwa wymaga wiedzy o jednostce gospodarczej, odbiorcach informacji oraz o celu ich wykorzystania. Głównym celem opracowania jest analiza zastosowania wartości godziwej jako metody wyceny wybranych zasobów przedsiębiorstwa w polskich i międzynarodowych uregulowaniach prawnych. Wycena jest w opracowaniu obszarem badawczym. Do napisania opracowania zastosowano analizę piśmiennictwa i metodę dedukcji.
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-01-19)
Additional fields
Tytuł numeruSpołeczna odpowiedzialność biznesu, podatki, inwestycje. Wybrane aspekty
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?