Dylematy etyczne w rachunkowości - jako efekt problemów współczesnej gospodarki światowej

Grażyna Mazurkiewicz

Abstract

At the present time, the development of world economy which is struggling with results of economy crisis, may provoke situations which are ethical doubtful - where managing directors endeavor to earn a big money by all means. More than once it is related to unreal company image presented in basic documents being evaluated - financial statement. It is often connected with many types of pressures used towards people dealing with the accountancy. Using the fact that the balance sheet law allows to some type of option in presenting some occurrence and economic facts. Sometimes it is a reason of ethic dilemmas for the accountants. For the sake of keeping high professional status people dealing with accountancy, Polish Accountants Association, seeing this problem - gave accountants the tooling in the form of Professional Code of Ethics in accountancy. This code fulfills somehow the gap between low precise balance sheet law rules and moral attitude of accountants. It is also the base for defensing own ethic right in confrontation with managing directors.
Author Grażyna Mazurkiewicz (UEP)
Grażyna Mazurkiewicz,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsEthical Dillemas in Accountacy - as a Effect of Contemporary World Economy Problems
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1640-6818, e-ISSN 1896-382X, [2353-2866], (B 8 pkt)
Issue year2015
No120
Pages67-78
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishRachunkowość, Kodeks etyki
Keywords in EnglishAccounting, Code of ethics
Abstract in PolishW obecnych czasach rozwój światowej gospodarki, borykającej się ze skutkami kryzysu gospodarczego, może prowokować sytuacje etycznie wątpliwe, w których zarządzający przedsiębiorstwami dążą do nadmiernego bogacenia się, bez oceny moralnej metod mogących doprowadzić ich do postawionego sobie celu. Niejednokrotnie jest to związane z nieprawdziwym obrazem firmy przedstawionym w podstawowych dokumentach poddawanych ocenie, czyli sprawozdaniach finansowych. Często wiąże się to z różnego rodzaju naciskami (wykorzystującymi fakt, że prawo bilansowe pozwala na pewnego rodzaju dowolność w prezentacji niektórych zdarzeń i faktów gospodarczych) na osoby zajmujące się rachunkowością. Bywa to przyczyną dylematów etycznych, przed którymi stają księgowi. W trosce o zachowanie wysokiego statusu zawodowego osób zajmujących się rachunkowością, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (dalej: SKwP ),dostrzegając ten problem, dało księgowym narzędzie w postaci Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Opracowanie to wypełnia w pewien sposób lukę pomiędzy mało precyzyjnymi przepisami prawa bilansowego a moralną postawą pracowników rachunkowości. Jest też podstawą obrony ich racji etycznych w konfrontacji z osobami zarządzającymi podmiotami gospodarczymi
DOIDOI:10.18276/epu.2015.120-05
URL https://wnus.edu.pl/epu/file/article/download/1587.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruRachunkowość i controlling
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?