Komunikacja marketingowa w społeczeństwie sieci - ewolucja czy rewolucja?

Anna Rogala

Abstract

The purpose of this article is to analyze the consequences of social and technological changes for marketing communications' activities carried out by organizations. With usage of desk research method, author presents the essence and features of social networks and social networking. In addition, the modern recipients are characterized. The implications of social and technological transformations for the organization's communication activities are discussed. The author also presents research results in the form of direct structured interviews regarding consumers' information activities on the food market.
Author Anna Rogala (WZ / KSM)
Anna Rogala,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsMarketing Communication in the Network Society Era - Evolution or Revolution?
Journal seriesPrzedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486, (B 14 pkt)
Issue year2017
VolXVIII
No4, cz. 2
Pages327-339
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkomunikacja marketingowa, społeczeństwo sieci, nadawca, odbiorca, role w procesie komunikacji
Keywords in Englishmarketing communications, network society, sender, receiver, roles in communication
Abstract in PolishCelem rozważań podjętych w niniejszym artykule jest analiza konsekwencji wynikających z przemian społecznych i technologicznych dla działań komunikacji marketingowej prowadzonych przez organizacje. Wykorzystując dane pozyskane metodą desk research, autorka przedstawi istotę i cechy sieci społecznych oraz społeczeństwa sieciowego. Ponadto scharakteryzuje współczesnego odbiorcę i grupy odbiorców komunikatów, a także omówi implikacje wynikające z przeobrażeń społecznych i technologicznych dla działań komunikacyjnych organizacji. Poza tym przedstawione zostaną wyniki badań w formie ustrukturowanych wywiadów bezpośrednich na temat aktywności informacyjnej konsumentów na rynku żywności.
URL http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-4-2.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-19)
Additional fields
Tytuł numeruAgile Commerce - technologie przyszłości
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?