Rozwój koncepcji dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji w ujęciu sieciowym

Krzysztof Fonfara

Abstract

The paper - based on a multi-stage research - discusses the impact of business relationships on a company's competitive advantage. It is difficult to examine in a general way the influence of business relationships of a company in the internationalisation process on its market and financial performance. That is why the paper analyses the impact of business relationships from the angle of selected positive phenomena caused by contacts between entities. Based on 2-stage qualitative studies a set of characteristics and determinants of business relationships was identified. They were followed by a wide quantitative research enabling to expose the significance of particular characteristics and determinants. The analysed characteristics and determinants of business relationships were called the components of company internationalisation maturity. It is assumed that the higher level of company internationalisation maturity, the greater the likelihood of achieving better results compared with those of closet competitors.
Author Krzysztof Fonfara (WGM / KMM)
Krzysztof Fonfara,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsDevelopment of the Concept of Company Internationalisation Maturity - Network Approach
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2016
No11
Pages15-26
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishinternacjonalizacja, relacje biznesowe, przewaga konkurencyjna
Keywords in Englishinternationalisation, business relationships, competitive advantage
Abstract in PolishPrzedmiotem rozważań jest próba określenia, na podstawie wieloetapowych badań empirycznych, znaczenia relacji biznesowych w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej w procesie internacjonalizacji. Bezpośrednie określenie wpływu relacji biznesowych na wyniki firmy jest bardzo utrudnione. Dlatego też w artykule wskazuje się na ich pośredni sposób oddziaływania na przewagę konkurencyjną poprzez wiele zjawisk wywołanych przez kontakty pomiędzy podmiotami. Na podstawie dwuetapowych badań jakościowych dokonano identyfikacji charakterystyk i determinant relacji biznesowych mających zdaniem respondentów wpływ na skuteczność działania firmy na rynkach zagranicznych. W ramach szerokich badań ilościowych określono ich znaczenie w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej w procesie internacjonalizacji. Analizowane charakterystyki i determinanty relacji biznesowych nazwano komponentami dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji. Im wyższy poziom dojrzałości, tym większe prawdopodobieństwo osiągnięcia przewagi nad najbliższymi konkurentami.
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?