Wpływ temperatury i wilgotności na wybrane właściwości folii opakowaniowych z regenerowanej celulozy

Patryk Pawlak , Krzysztof Melski , Karolina Wiszumirska

Abstract

The subject of the presented research was the analysis of the impact of extreme environmental conditions on mechanical properties of selected cellulose film. Research material consisted of four regenerated cellulose based films manufactured by Futamura Chemical Co. Ltd. as CellophaneTM, NatureFlexTM. Materials have undergone operation conditions corresponding to the biodegradability tests of plastics (humidity100%, temperature 58 C) in an environment free of microorganisms commonly found in composting plants.
Author Patryk Pawlak
Patryk Pawlak,,
-
, Krzysztof Melski (WT / KPPJ)
Krzysztof Melski,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Karolina Wiszumirska (WT / KTiEPP)
Karolina Wiszumirska,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsInfluence of temperature and humidity on selected properties of packaging films made from regenerated cellulose
Pages48-58
Publication size in sheets0.5
Book Salerno-Kochan Renata, Wolak Artur (eds.): Kierunki badań i rozwoju produktów nieżywnościowych, Towaroznawstwo w badaniach i praktyce, 2017, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, ISBN 978-83-949236-3-1, [978-83-949535-3-9], 180 p.
Keywords in Polishregenerowana celuloza, opakowania, temperatura, wilgotność
Keywords in Englishregenerated cellulose, packaging, temperature, humidity
Abstract in PolishPrzedmiotem prezentowanych badań jest analiza wpływu ekstremalnych warunków środowiskowych na wybrane właściwości mechaniczne wybranych folii celulozowych. Materiał badawczy stanowiły cztery folie wytwarzane z regenerowanej celulozy będące w ofercie firmy Futamura pod handlowymi nazwami CellophaneTM oraz NatureFlexTM. Folie poddano działaniu warunków odpowiadających testom na biodegradowalność tworzyw sztucznych, wysokiej wilgotności ok. 100% oraz temperatury 58 C, w środowisku wolnym od mikroorganizmów powszechnie występujących w kompostowniach
URL https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Niezywnosciowe.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 18-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?