Creative Destruction and Regional Productivity: Evidence from the Polish Regions in 2004–2015

Sławomir Kuźmar

Abstract

A considerable and persisting diversity of the development levels of Polish regions makes it necessary to seek potential causes of this phenomenon. It can be presumed that some of the diversity is caused by institutional qualities, characteristic for each individual region, including the dynamics of the reallocation of resources available in a particular region, which can be identified with the creative destruction processes, indicated by J. A. Schumpeter. In the view of these facts, this study aims at identifying the mechanisms of creative destruction processes and assessing their influence on the levels of regional productivity of labour in Poland, in the 2004–2015 time period. The conducted analyses showed that the correlation between the measures of creative destruction and the labour productivity is ambiguous and limited, as it was confirmed for only a part of Polish regions. For the remaining part, contrary to the theoretical assumptions, a reverse relationship was observed, i.e. it is the dynamics of productivity that affects the level of reallocation of resources, identified with the processes of creative destruction.
Author Sławomir Kuźmar (WE / KMiBR)
Sławomir Kuźmar,,
- KMiBR
Other language title versionsKreatywna destrukcja a regionalna wydajność pracy w Polsce w latach 2004–2015
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol2
No341
Pages201-215
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishkreatywna destrukcja, realokacja zasobów, wydajność pracy, analizy regionalne
Keywords in Englishcreative destruction, resource reallocation, labour productivity, regional analysis
Abstract in PolishWysokie oraz utrzymujące się zróżnicowanie w poziomach rozwoju polskich regionów zmusza do poszukiwania potencjalnych przyczyn tego zjawiska. Za jedną z nich można uznać indywidualne, charakterystyczne dla danego regionu cechy instytucjonalne, w tym dynamikę realokacji zasobów dostępnych w danym regionie, którą można utożsamić z procesami kreatywnej destrukcji identyfikowanymi przez J. A. Schumpetera. Wobec powyższego celem artykulu była identyfikacja mechanizmów oraz ocena wpływu procesów kreatywnej destrukcji na poziomy regionalnej wydajności pracy w Polsce w latach 2004–2015. Przeprowadzone analizy wykazały, że zależność obserwowana między miarami kreatywnej destrukcji a wydajnością pracy ma charakter niejednoznaczny i ograniczony. Potwierdzono ją bowiem tylko dla niektórych polskich regionów. W części województw, wbrew założeniom teoretycznym, zaobserwowano zależność odwrotną, co znaczy, że to dynamika wydajności wpływała na poziom realokacji zasobów utożsamianych z procesami kreatywnej destrukcji.
DOIDOI:10.18778/0208-6018.341.12
URL https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3321
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 03-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?