Rozwój sprawozdawczości niefinansowej a możliwości jej zewnętrznej weryfikacji

Beata Zyznarska-Dworczak

Abstract

The study analyzes the trends in non-financial reporting capabilities in terms of its external verification. The conclusions from the analysis of changes in of information expectations of stakeholders, as well as an analysis of changes in legislation relating to the reporting obligations showed the growing importance of non-financial information, and thus the need for its verification. The deductive reasoning allowed to formulate trends of the external audit changes from the perspective of further development of non-financial reporting.
Author Beata Zyznarska-Dworczak (WZ / KR)
Beata Zyznarska-Dworczak,,
- Department of Accounting
Other language title versionsThe Development of Non-Financial Reporting and The Possibility of its Verification
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No285
Pages218-227
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishaudyt zewnętrzny, audyt zintegrowany, informacja niefinansowa, sprawozdawczość finansowa i niefinansowa
Keywords in Englishfinancial and non-financial audit, integrated audit, financial and non-financial reporting
Abstract in PolishOpracowanie stanowi analizę tendencji zmian w sprawozdawczości niefinansowej w aspekcie możliwości poddania jej zewnętrznej weryfikacji. Przedstawione wnioski z analizy zmian oczekiwań informacyjnych interesariuszy jednostki, a także z analizy podążających za nimi zmian regulacji prawnych dotyczących obowiązków sprawozdawczych ukazały rosnące znaczenie informacji niefinansowej wraz z jednoczesną potrzebą jej uwierzytelniania. Wnioskowanie dedukcyjne umożliwiło sformułowanie kierunków zmian w weryfikowaniu publikowanej przez jednostkę informacji niefinansowej z perspektywy dalszego rozwoju sprawozdawczości niefinansowej.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/259500?id=259500&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 09-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 09-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*11 (2021-01-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?