Reasons for part-time employment

Grzegorz Wojtkowiak

Abstract

The article deals with one of the symptoms of making work more flexible, i.e. part-time work. The reason for choosing such a problem is low part-time employment in Poland. The main goal is to answer the question: what can motivate and what actually motivates employees to work on a part-time basis. The text presents the issues in relation to other common and contemporary phenomena on the labor market, as well as the scale of part-time work using current statistical data. On the basis of own research conducted with the use of a survey in the group of professionally active women, the role of motives and identified advantages of part-time work were indicated
Author Grzegorz Wojtkowiak (WZ / KZAZP)
Grzegorz Wojtkowiak,,
- KZAZP
Other language title versionsPowody zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin
Journal seriesManagement Forum, ISSN , e-ISSN 2392-0025, (0 pkt)
Issue year2019
Vol7
No1
Pages21-26
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishelastyczność, czas pracy, zrównoważony rozwój, flexicurity, work-life balance
Keywords in Englishflexibility, working time, sustainable development, flexicurity, work-life balance
Abstract in PolishArtykuł podejmuje temat jednego z objawów uelastyczniania pracy: pracy w niepełnym wymiarze czasu. Skala tego zjawiska jest zaskakująco niska w porównaniu z innymi krajami UE. Głównym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: jakie motywy mogą skłonić i jakie skłaniają do podjęcia pracy w niepełnym wymiarze. W tekście umiejscowiono zagadnienie na tle innych powszechnych i współczesnych zjawisk na rynku pracy, wskazano również skalę pracy na część etatu z wykorzystaniem aktualnych danych statystycznych. Na podstawie badań własnych prowadzonych w oparciu o ankiety w grupie aktywnych zawodowo kobiet, wskazano rolę motywów i identyfikowanych zalet pracy w niepełnym wymiarze.
DOIDOI:10.15611/mf.2019.1.04
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141368/edition/73019
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?