The Method of Measuring the Progression of New Product Development Process Maturity and Introduction into the Market

Ireneusz Rutkowski

Abstract

The article discussed a new method for measuring progression of maturity of new product development process - method referred to herein as a matrix of product innovation process maturity and intelligent grid of relationships - PIPMIGR. It is assumed that enterprise should lead the process of new product development at the highest level of maturity and the highest level of grid/network of relationships maturity. This should work with various stakeholder groups in the areas of matrix most attractive to improve the process less mature and attractive in terms of business. The company should also focus on investing available resources and expertise in the development of new products with a strong competitive position and withdraw from these projects of new products whose competitive position is weak. In the article are therefore proposed normative strategies resulting from assessment of the situation in the matrix.
Autor Ireneusz Rutkowski (WZ / KBRiU)
Ireneusz Rutkowski
- Katedra Badań Rynku i Usług
Inne wersje tytułuMetoda pomiaru progresji dojrzałości procesu rozwoju nowego produktu i wprowadzania na rynek
Tytuł czasopisma/seriiHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Rok wydania2017
Nr5 (370)
Paginacja319-326
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimnowy produkt, progresja dojrzałości, rozwój nowego produktu, dojrzałość procesu, metoda PIPMIGR
Słowa kluczowe w języku angielskimnew product, maturity progression, new product development, process maturity, method PIPMIGR
Streszczenie w języku polskimW artykule omówiono nową metodę pomiaru dojrzałości procesu rozwoju nowego produktu - macierz określaną tutaj jako macierz dojrzałości procesu innowacji produktu i inteligentnej sieci relacji. Przyjęto założenie, że przedsiębiorstwo powinno prowadzić proces innowacji produktu na najwyższym poziomie dojrzałości oraz na najwyższym poziomie dojrzałości sieci relacji. Z różnymi grupami interesariuszy powinno działać w obszarach macierzy najbardziej atrakcyjnych, doskonalić obszary procesowe mniej dojrzałe i atrakcyjne pod względem biznesowym. Przedsiębiorstwo powinno się koncentrować również na inwestowaniu dostępnych zasobów i kompetencji w rozwój nowych produktów o silnej pozycji konkurencyjnej, a wycofać się z tych projektów nowych produktów, których pozycja konkurencyjna jest słaba. W artykule proponowane są zatem normatywne strategie działania wynikające z oceny sytuacji w macierzy.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d50af62c-d44e-4a6e-a165-4552cb1fd394/c/HW_5.319-326.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?