Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych

Piotr Tarka

Abstract

W artykule rozważane są wzajemne powiązania badań ilościowych i jakościowych. W pierwszej kolejności zdefiniowano istotę i założenia tych badań oraz dokonano porównań pomiędzy nimi w oparciu o zasady filozofii, kwalimetrii (działu nauki zajmującego się teorią jakości) oraz statystyki. Następnie omówiono różnice występujące pomiędzy obydwoma rodzajami badań w kontekście planowanych zadań badawczych. W dalszej części opracowania opisano możliwości skutecznego łączenia badań ilościowych i jakościowych w procesie triangulacji.
Author Piotr Tarka (WZ / KBRiU)
Piotr Tarka,,
- Department of Research Markets and Services
Journal seriesWiadomości Statystyczne, ISSN 0043-518X, (B 12 pkt)
Issue year2017
No3
Pages16-27
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish badania ilościowe i jakościowe: różnice, komplementarność, triangulacja
ASJC Classification2700 General Medicine
URL https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5982/7/24/1/ws_03_2017__04_piotr_tarka__specyfika_i_komplementarnosc_badan_ilosciowych_i_jakosciowych.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 17-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-09-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?