Kraje postsocjalistyczne w globalnych łańcuchach wartości

Ewa Cieślik

Abstract

Integration processes of Central and Eastern European (CEE) states entail changes in production linkages across borders. The objective of this article is to present the positions of post-communist states in cross-border input-output linkages. It is hypothesized that CEE states are typically located in downstream segments of global value chains (GVCs). The analysis entails a comprehensive study of global value chains and more advanced approach and measures examining the role of CEE states in GVCs. It is found that CEE countries with closer connections to Western European states, and particularly Germany, are more integrated with GVRs. Moreover, a large share of exports from the analyzed countries passes through GVCs in Western Europe, and exporters from post-communist states are more often located in downstream manufacturing segments than in upstream ones.
Author Ewa Cieślik (WGM / KMSG)
Ewa Cieślik,,
- Department of International Economics
Other language title versionsCentral and Eastern European Countries in Global Value Chains
Journal seriesStudia Ekonomiczne, ISSN 0239-6416, e-ISSN 2084-4395, (B 13 pkt)
Issue year2015
No2 (85)
Pages167-184
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishhandel zagraniczny, globalne łańcuchy wartości, Europa Środkowa i Wschodnia
Keywords in Englishforeign trade, global value chains, Central and Eastern Europe
Abstract in PolishProcesy integracyjne przebiegające w Europie Środkowej i Wschodniej (EŚW) spowodowały zmiany w powiązaniach produkcyjnych tych państw ze światem. Celem artykułu jest przedstawienie pozycji państw EŚW w zakresie transgranicznych powiązań produkcyjnych. W opracowaniu podjęto próbę weryfikacji hipotezy, iż kraje EŚW znajdują się częściej w połączeniach dolnych globalnych łańcuchów wartości (GVCs) pod względem udziału krajowej wartości dodanej w eksporcie państw rozwiniętych. Zastosowana w opracowaniu analiza wykorzystuje zarówno tradycyjne metody badania, jak i bardziej zaawansowane narzędzia określające pozycję analizowanych państw w GVCs. Wyniki badań sugerują, iż bardziej zintegrowane z GVCs są kraje, które ściśle współpracują z Europą Zachodnią, zwłaszcza z rynkiem niemieckim. Ponadto znaczna część towarów eksportowanych z krajów EŚW przechodzi przez GVCs w Europie Zachodniej, a tamtejsi eksporterzy plasują się zwykle w dolnych segmentach w łańcuchach wartości.
URL http://www.inepan.waw.pl/images/pliki/SE/2015_2_03_cieslik.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?