W sprawie funkcji wyrównawczej udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatkach wspólnych

Sławomira Kańduła

Abstract

Some characteristics of the shares in the common taxes indicate that they should be counted as local self-governments' own incomes. The opponents of this idea, however, argue that it is in contradiction with the theory of fiscal federalism, inter alia, because these shares can perform an equalising and activating function, as well as finance the own tasks of local self-government units. Their income-stabilising functions in local self-government units may also be considered. Only some of these functions are attributed to typical own incomes. The article characterizes the share of municipalities in the common taxes and investigates whether they perform an equalising function. This study concerned all municipalities in Poland and its time span covered the years 2004-2014. This study consisted in determining the differences in tax revenues of municipalities and tax revenues minus the amounts of municipal capital shares in state taxes.
Author Sławomira Kańduła (WE / KFP)
Sławomira Kańduła,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsAs Far as The Equalising Function of The Shares of Local Self-Government Units in The Common Taxes is Concerned
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No485
Pages218-229
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishJednostki samorządu terytorialnego (JST), Podatki, Finanse publiczne
Keywords in EnglishLocal government units, Taxes, Public finance
Abstract in PolishZa zaliczaniem udziałów w podatkach wspólnych do dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego (JST) przemawiają niektóre cechy tych dochodów. Przeciwnicy takiego przyporządkowania argumentują jednak, że stoi ono w sprzeczności z teorią federalizmu fiskalnego, m.in. dlatego, że udziały te mogą pełnić funkcję finansowania zadań, wyrównawczą i stymulacyjną. Można rozważać także ich właściwości stabilizujące dochody JST. Tylko niektóre z tych funkcji przypisuje się typowym dochodom własnym. W artykule scharakteryzowano funkcje udziałów JST w podatkach wspólnych oraz zbadano, czy udziały pełnią funkcję wyrównawczą w budżetach gmin. Podmiotem badań były wszystkie gminy w Polsce, a jego zakres czasowy obejmował lata 2004-2014. Badanie polegało na określeniu zróżnicowania dochodów podatkowych gmin oraz dochodów podatkowych pomniejszonych o kwoty udziałów gmin w podatkach państwowych.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.485.17
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43356
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 01-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruRelacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?