Koncentracja gruntów rolnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Adam Majchrzak

Abstract

The paper discusses the issue of concentration of agricultural land in Poland and in the European Union Member States by indicating the existing situation and changes occurring in the years 2005-2013. For this purpose, on the basis of Eurostat data the Lorenz curves were plotted and the values of the Gini indexes were estimated. As a result of analyzes, it is pointed out that the concentration of agricultural land in the EU has mainly local character, which should be included in the framework of the proposed and implemented Common Agricultural Policy of the European Union and national policies concerning the agricultural sector.
Autor Adam Majchrzak (WE / KPGiS)
Adam Majchrzak
- Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej
Tytuł czasopisma/seriiRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Rok wydania2018
TomXX
Nr5
Paginacja99-104
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimziemia rolnicza, koncentracja, Unia Europejska, Polska
Słowa kluczowe w języku angielskimagricultural land, concentration, European Union, Poland
Streszczenie w języku polskimPrzedstawiono problematykę koncentracji gruntów rolnych w Polsce oraz w innych krajach członkowskich UE. Oceniono istniejącą sytuację oraz zmiany zachodzące w latach 2005-2013. W tym celu na podstawie danych Eurostat wykreślono krzywe Lorenza oraz oszacowano wartości współczynnika Giniego. Wyniki analiz wskazały, że koncentracja ziemi rolniczej w UE ma przede wszystkim charakter regionalny, co powinno zostać uwzględnione w ramach projektowanej oraz wdrażanej wspólnej polityki rolnej UE oraz narodowych polityk obejmujących sektor rolny.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.6692
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=181638&language=en
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?