Model CAPM i trójczynnikowy model Famy-Frencha w analizie zdarzeń na polskim rynku kapitałowym

Leszek Czapiewski

Abstract

Purpose - The study aimed in the estimation biases analysis of the capital asset pricing model (CAPM) and the Fama-French three-factor model (FF-3FM) in event study procedures for events on the Warsaw Stock Exchange in the period 2000-2013. Design/methodology/approach - The event simulation procedure was adopted from Ahern (2009). The study focused on differences in reaction to randomly selected events for companies with extremely different twelve fundamental characteristics. Findings - The research for the Polish capital market indicated the existence of anomalies for both CAPM and FF-3FM model for almost all of the fundamental characteristics. Originality/value - The results of the research are an important part of the discussion about possible biases in CAPM and FF-3FM estimations associated with the existence of certain fundamental characteristics. These may lead to an incorrect assessment of the nature and scale of the reaction to real events.
Author Leszek Czapiewski (WZ / KFP)
Leszek Czapiewski,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsCapital Asset Pricing Model and Fama-French Model in Event Study on the Polish Capital Market
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No73
Pages609-620
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishanaliza zdarzeń, model CAPM, model Famy-Frencha, anomalie rynkowe
Keywords in English event study, capital asset pricing model, Fama-French model, market anomalies
Abstract in PolishCel - Celem badań jest ocena nieprawidłowości wskazań modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) i trójczynnikowego modelu Famy-Frencha (FF-3FM), wykorzystywanych w procedurze estymacji oczekiwanych stóp zwrotu na potrzeby analizy zdarzeń. Próba badawcza obejmowała spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2000-2013. Metodologia badania - Zaadaptowano symulacyjną procedurę analizy zdarzeń zastosowaną przez Aherna (2009). Zbadano zróżnicowanie reakcji na losowe zdarzenia dla spółek posiadających skrajne wartości dwunastu cech fundamentalnych. Wynik - Badania przeprowadzone na polskim rynku kapitałowym wskazują na istnienie anomalii zarówno dla aplikacji modelu CAPM, jak i FF-3FM, prawie dla wszystkich badanych cech fundamentalnych. Oryginalność/wartość - Wyniki przeprowadzonych badań wpisują się w dyskusję nad błędami w wycenach opartych na modelu CAPM i FF-3FM powiązanymi z istnieniem określonych cech fundamentalnych badanych spółek. Prowadzić to może do niewłaściwej oceny rodzaju i skali reakcji na rzeczywiste zdarzenia.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/73-2015/FRFU-73-609.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-09-12)
Additional fields
Tytuł numeruRyzyko, zarządzanie, wartość
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?