Czy rachunkowość w Polsce jest kobietą?

Marek Masztalerz

Abstract

The paper is concerned with gender in accounting and its main purpose is to examine the „presence” of women and men in Polish accounting. Different research methods are adopted, i.e. literature studies, quantitative methods and descriptive and comparative analysis. Firstly, a brief literature review depicts the nature of gender studies in accounting. Then, with the use of data from nearly 100 sources, the „presence” of men and women in accounting education, practice, policy and science in Poland is discussed. As the result of the study on the one hand the quantitative dominance of women in Polish accounting is confirmed, but on the other ntific levels are identified. This article is (probably) the first of its kind in Poland.
Author Marek Masztalerz (WZ / KR)
Marek Masztalerz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsIs accounting in Poland a woman?
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No503
Pages326-335
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish rachunkowość, kobiety, gender studies
Keywords in Englishaccounting, women, gender studies
Abstract in Polish Przedmiotem rozważań w artykule jest płeć (gender) w rachunkowości, a jego głównym celem jest zbadanie „obecności” kobiet i mężczyzn w polskiej rachunkowości. Dla realizacji tego celu przyjęto metodę studiów literaturowych, metody ilościowe oraz analizę opisową i porównawczą. W pierwszej kolejności, na podstawie analizy literatury, naświetlono, czym zajmują się gender studies w rachunkowości. Następnie, przy wykorzystaniu danych pochodzących z blisko 100 źródeł, przedstawiono „obecność” kobiet i mężczyzn w obszarze edukacji, praktyki, polityki i nauki rachunkowości w Polsce. Wyniki badań wskazują z jednej strony na dominację ilościową kobiet w polskiej rachunkowości, lecz z drugiej sygnalizują nierówności w strukturze wynagrodzeń oraz szczebli zawodowych i naukowych. Artykuł jest (prawdopodobnie) pierwszym opracowaniem tego typu w kraju.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.503.28
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/41119/Masztalerz_Czy_Rachunkowosc_w_Polsce_Jest_Kobieta_2018.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 15-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?