Polymer packaging materials – friend or foe of the Circular Economy

Zenon Foltynowicz

Abstract

Plastic packaging is a product of short­term use and becomes waste aft er use. For most packages made of homogeneous polymeric material, there is no problem with their recycling. The packaging used for food packaging and storage, for example, multilayer foils, considerably reduces food losses. However, due to their complex multi­polymer structure, it is signifi cantly more diffi cult to recycle it. Currently, in this case there are almost no technologies that are eff ective enough to be both cost­eff ective for recyclers and not burden the environment. Leading companies from the plastics industry in cooperation with food and packaging producers are working on solutions that will improve the suitability for recycling of multi-layer packaging while maintaining high level of food protection. Huge hopes are connected with nanotechnology and nanomaterials that enter the packaging market, mainly nanocomposites, and particularly ideally, if it would be biodegradable bionanocomposites. However, new packaging materials based on nanocomposites are bringing potentially new problems for recycling. The paper presents the issues related to meeting the requirements of Circular Economy by multilayered packaging materials based on traditional polymers and alternative materials of the new generation introduced to the packaging market.
Author Zenon Foltynowicz (WT / KTiEPP)
Zenon Foltynowicz,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsMateriały opakowaniowe z tworzyw polimerowych – przyjaciel czy wróg Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
Journal seriesPolimery, ISSN 0032-2725, (N/A 40 pkt)
Issue year2020
Vol65
No1
Pages3-7
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgospodarka obiegu zamkniętym, GOZ, polimery i kompozyty, opakowania
Keywords in Englishcircular economy, CE, Polymer packaging materials
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 2505 Materials Chemistry; 2507 Polymers and Plastics
Abstract in PolishOpakowania z tworzyw polimerowych po krótkotrwałym użyciu stają się odpadem. W wypadku większości opakowań wykonanych z jednorodnych materiałowo tworzyw polimerowych nie ma problemu z ich recyklingiem. Odpowiednio dobrane opakowania stosowane do pakowania i przechowywania żywności w istotnym stopniu zmniejszają straty żywności – przykładem mogą być folie wielowarstwowe. Ze względu jednak na ich złożoną, wielopolimerową strukturę trudno jest poddać je klasycznemu recyklingowi. Obecnie nie ma wystarczająco efektywnych technologii, opłacalnych dla recyklerów i jednocześnie nieobciążających zbytnio środowiska. Czołowe firmy z branży tworzyw polimerowych w porozumieniu z producentami żywności i opakowań pracują nad rozwiązaniami zwiększającymi przydatność do recyklingu opakowań wielowarstwowych z zachowaniem efektywnej ochrony żywności. Ogromne nadzieje wiązano z wkraczającą do opakowalnictwa nanotechnologią i nanomateriałami, głównie nanokompozytami, idealnie – biodegradowalnymi bionanokompozytami. Niestety nowe materiały opakowaniowe oparte na nanokompozytach stwarzają nowe problemy w zakresie recyklingu. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wymogami Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) dotyczącymi wielowarstwowych materiałów opakowaniowych opartych na tradycyjnych polimerach oraz alternatywnych materiałach nowej generacji wprowadzanych na rynek opakowań.
DOIDOI:10.14314/polimery.2020.1.1
URL http://en.www.ichp.pl/Polymer-packaging-materials-friend-or-foe-of-the-Circular-Economy
Languageen angielski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 20-05-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.568; WoS Impact Factor: 2018 = 1.121 (2) - 2018=1.075 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?