Model dojrzałości procesowej organizacji

Paweł Mielcarek

Abstract

The main goal of this paper is to present the author`s concept of organization process maturity model. The model is based on the evaluation of three process maturirty aspects: environment of buisness process oriented organization that describes strategic level of organization`s process maturity; process management that refers to operational level and achieved value in process oriented organization, which covers efficency of operations. In general,the model consists of six maturity levels. It is equally apllicable to assess the maturity of the whole organization as well as the maturity of particular process or process area.
Author Paweł Mielcarek (WZ / KTOiZ)
Paweł Mielcarek,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsProcess maturity model of organization
Journal seriesManagement Forum, ISSN , e-ISSN 2392-0025, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol5
No4
Pages8-12
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish: dojrzałość procesowa, orientacja na proces biznesowy, proces, organizacja, model
Keywords in English process maturity, business process orientation, process, organization, mode
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie autorskiej koncepcji dojrzałości procesowej organizacji. Model oparto na ocenie trzech obszarów składających się na dojrzałość procesową organizacji: środowiska organizacji zorientowanej procesowo, opisującego strategiczny wymiar dojrzałości procesowej, zarządzania procesami odnoszącego się do operacyjnego poziomu organizacji zorientowanej procesowo oraz wytworzonej wartości w organizacji zorientowanej procesowo, czyli oceny uzyskanej efektywności. Model obejmuje łącznie sześć poziomów dojrzałości procesowej i może służyć zarówno do oceny dojrzałości całej organizacji, jak i wybranego procesu bądź obszaru procesowego.
DOIDOI:10.15611/mf.2017.4.02
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39592
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?