Edukacja akademicka w postrzeganiu przedsiębiorczości i kształtowaniu intencji przedsiębiorczych

Aleksandra Gaweł , Maciej Pietrzykowski

Abstract

Developing entrepreneurship is one of the national economic policy objectives as a perceived factor promoting economic development and competitiveness of companies and regions. Education is considered to be one of the tools for stimulating entrepreneurship. However, in order for education to be effective, the training areas and teaching methods must be appropriately selected. This article contributes to the current discussion regarding the effectiveness of entrepreneurial education, and its aim is to determine whether tertiary-level education can affect the perception of entrepreneurship and entrepreneurial intention among students. To achieve the specified aim, a research method has been designed that is an original compilation of a double survey and an experiment. A comparison of the results made it possible to determine whether the contents of the course and the teaching methods had improved the perception of entrepreneurship and helped foster the development of entrepreneurial intention.
Author Aleksandra Gaweł (WGM / KKM)
Aleksandra Gaweł,,
- Department of International Competitiveness
, Maciej Pietrzykowski (WGM / KKM)
Maciej Pietrzykowski,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsAcademic Education in Shaping The Perception of Entrepreneurship and Developing Entrepreneurial Intention
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2015
Vol13
No1
Pages 41-55
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishSzkolnictwo wyższe, Edukacja, Przedsiębiorczość
Keywords in EnglishHigher education, Education, Entrepreneurship
Abstract in PolishKształtowanie przedsiębiorczości jest jednym z celów polityki gospodarczej kraju, gdyż przedsiębiorczość jest postrzegana jako czynnik sprzyjający rozwojowi gospodarczemu i kształtujący konkurencyjność firm regionów. Edukacja jest uważana za jedno z narzędzi pobudzania przedsiębiorczości, aby jednak była skuteczna, konieczne są stosownie dobrane obszary szkoleniowe i metody dydaktyczne. Prezentowany artykuł wpisuje się w nurt rozważań nad skutecznością edukacji przedsiębiorczej, a jego celem jest określenie, czy edukacja na poziomie szkolnictwa wyższego może kształtować postrzeganie przedsiębiorczości i intencje przedsiębiorcze wśród studentów. Aby zrealizować ten cel, zaprojektowano metodę badawczą, która jest autorską kompilacją dwukrotnych badań ankietowych i eksperymentu. Porównanie wyników badań pozwoliło określić, czy zastosowane metody i treści dydaktyczne wpłynęły na poprawę postrzegania przedsiębiorczości i rozwój intencji przedsiębiorczych.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.51.3
URL https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169620
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*10 (2020-09-25)
Additional fields
Tytuł numeruPrzedsiębiorczość w XXI wieku : oblicza i wyzwania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?