Comparison of antioxidant activity of selected commercial cosmetic plant roots extracts

Paulina Malinowska , Justyna Kiewlicz

Abstract

Celem pracy było ocena zawartości związków polifenolowych oraz aktywności przeciwutleniającej trzech handlowych kosmetycznych ekstraktów z korzeni roślin stosowanych w produktach kosmetycznych: lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra), czarciego pazura (Harpagophytum procumbens) i pastwinu trójpręcikowego (ratanii) (Krameria triandra). Właściwości przeciwutleniające zbadano testem z rodnikiem DPPH oraz metodą TEAC. Stwierdzono, że zawartość związków polifenolowych różniła się znacznie między badanymi ekstraktami i mieściła się w granicach od 75,9 mg/L w ekstrakcie z korzenia ratanii do 952,8 mg/L w ekstrakcie z korzenia lukrecji gładkiej. Zdolność do wygaszania rodnika DPPH, wyrażona jako parametr EC50, mieściła się w granicach od 1,56% dla ekstraktu z korzenia ratanii do 0,48% dla ekstraktu z korzenia lukrecji gładkiej, natomiast jako AADPPH, 0,64 dla ekstraktu z korzenia ratanii do 2,08 dla ekstraktu z korzenia lukrecji gładkiej. Potencjał przeciwutleniający TEAC mieścił się w granicach od 0,51 mmol/L dla ekstraktu z korzenia czarciego pazura do 7,86 mmol/L dla ekstraktu z korzenia lukrecji gładkiej.
Author Paulina Malinowska (WT / KTiAI)
Paulina Malinowska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Justyna Kiewlicz (WT / KTiAI)
Justyna Kiewlicz,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsPorównanie aktywności przeciwutleniającej wybranych kosmetycznych ekstraktów z korzeni roślin
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2017
No2
Pages114-121
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekstrakty z korzeni roślin, aktywność przeciwutleniająca, produkty kosmetyczne
DOIDOI:10.19202/j.cs.2017.02.11
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/numer-tpj-3/196-2017/numer-2-51-2017/534-porownanie-aktywnosci-przeciwutleniajacej-wybranych-kosmetycznych-ekstraktow-z-korzeni-roslin
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?