Wymagania starszych konsumentów wobec opakowań jednostkowych

Ewa Jerzyk

Abstract

Food packaging is an important tool of marketing, the importance of which is manifested in the implemented functions (security, convenience and communication) as well as the persuasive role in the decision making process of purchase by the consumer. Based on the survey, describes the requirements for packaging of older consumers, whose share in the structure of Polish society is growing. The ageing of population entails a variety of consequences that observe producers of consumer product using packages. Older consumers experiences many changes due to age need other packages, which provide them with sovereignty and convenience, but not be labeled "for decrepit old man". They need convenient, communicative and adapted to their declining household.
Author Ewa Jerzyk (WZ / KSM)
Ewa Jerzyk,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsRequirements for consumer packaging from ageing consumers
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No6 [CD]
Pages304-315
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishstarsi konsumenci, opakowania, wiek postrzegany
Keywords in Englisholder consumer, packaging, perceived age
Abstract in PolishOpakowanie żywności to istotne narzędzie marketingowe, którego znaczenie przejawia się zarówno w realizowanych funkcjach (ochrona, wygoda i komunikacja), jak i w roli perswazyjnej w procesie podejmowania decyzji zakupu przez konsumenta. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych oraz wybranych danych wtórnych opisano wymagania starszych konsumentów, których udział w strukturze społeczeństwa polskiego rośnie, wobec opakowań jednostkowych. Starzenie się populacji pociąga za sobą różnorodne konsekwencje, które zauważają producenci dóbr konsumpcyjnych wykorzystujący opakowania jednostkowe. Starsi konsumenci, doświadczający wielu zmian spowodowanych wiekiem, potrzebują innych opakowań, które zapewnią im suwerenność i wygodę, ale nie będą opatrzone etykietą "dla zgrzybiałych starców". Pożądają opakowań wygodnych, komunikatywnych, dostosowanych do zmniejszającego się gospodarstwa domowego.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Etnocentryzm_konsumencki_MiR_nr_6_2014.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*8 (2021-01-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?