Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wspomagania procesu decyzyjnego w projektowaniu rewitalizacji obszarów miejskich

Sławomir Palicki

Abstract

This article attempts to show the possibilities of applying multicriteria methods in assisting the decision-making process in the projects of urban space revitalization. The use of multi-criteria analysis improves the level of conscious perception of the complexity and competitiveness of goals and consequences of revitalization, through its socialization, democratization and discursiveness. The evaluation of potential changes in part of Poznan city showed in the paper is an illustration of the use of proposed methods. Multi-criteria analysis can be an interesting tool for researching the socially satisfactory solution, among the available variants of action.
Author Sławomir Palicki (WZ / KIiN)
Sławomir Palicki,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsApplication of Multicriteria Analysis to Assist Decision-making Process in Urban Revitalization Projects
Journal seriesStudia Miejskie, ISSN 2082-4793, (B 10 pkt)
Issue year2015
No17
Pages63-76
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishRewitalizacja, Analiza wielokryterialna, Rewitalizacja miasta, Proces decyzyjny
Keywords in EnglishRevitalization, Multicriteria analysis, City revitalization, Decision proces
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę ukazania możliwości aplikacyjnych metod wielokryterialnych we wspomaganiu procesu decyzyjnego podczas projektowania rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Dzięki zastosowaniu analizy wielokryterialnej poprawia się poziom świadomego postrzegania złożoności i konkurencyjności celów oraz następstw rewitalizacji, poprzez jego uspołecznienie, demokratyzację i dyskursywność. Zamieszczony w pracy przykład oceny potencjalnych przemian fragmentu Poznania stanowi ilustrację sposobu wykorzystania proponowanych metod. Analiza wielokryterialna może stanowić interesującą płaszczyznę poszukiwań - wśród dostępnych wariantów działania - rozwiązania społecznie satysfakcjonującego.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?