Proces adaptacji struktur gospodarczych wielkich miast i ich otoczenia w zakresie nowych sektorów gospodarki

Agnieszka Mrozińska

Abstract

Changes in the economic structure are the result of the adaptive changes of individual companies and entire industries. The aim of the paper is to compare the processes of change in the economic structure of the city to the processes of change in the economic structure of its immediate surroundings. The study used methods of testing structures, taking into account the intensity, the speed and the monotonicity of changes during the period 2009-2015. In the first part of the paper are information about the process of adapting economic, the legitimacy of considering the territory of the city along with neighboring areas. Then the article focuses on the interpretation of the analysis's results and the comparison of adaptation processes in the cities and in the vicinity. These results concern the structure of companies by section by NACE rev. 1.2 and by division of sections J, K and M representing the new sectors of the economy. The study selected 14 districts included in the four areas.
Author Agnieszka Mrozińska (WZ / KIiN)
Agnieszka Mrozińska,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsAdaptation Process of Structures of Entities of National Economy in New Economy Sectors in Large Cities and Their Neighboring Areas
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No320
Pages46-60
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishadaptacja, struktura gospodarcza, nowe sektory gospodarcze
Keywords in Englishadaptation, economic structures, new sectors of the economy
Abstract in PolishProblematyka badawcza artykułu skupia się na obserwacji zmian zachodzących w sferze gospodarczej wybranych wielkich miast oraz ich otoczenia. Celem artykułu jest porównanie procesów zmian w strukturze gospodarczej wybranego miasta do procesów zmian w strukturze gospodarczej najbliższego otoczenia, na przykładzie czterech wybranych obszarów. W pierwszej części analizy przebadano proces adaptacji struktur podmiotów gospodarczych stworzonych na podstawie sekcji PKD 2007. W drugiej części analizy przeprowadzono badanie struktur podmiotów gospodarczych nowych sektorów gospodarki, wyodrębnioną na podstawie działów sekcji J, K i M. W opracowaniu zastosowano metody badania struktur, uwzględniające intensywność, szybkość i monotoniczność zachodzenia zmian w okresie od 2009 r. do 2015 r.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_320/03.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?