E-kastomizacja produktów – wykorzystanie narzędzi online w e-commerce

Andrzej Szymkowiak

Abstract

The author in this article has identified different types of customization and analyzed the possibility of using online tools in the process of customization in e-commerce. For the purposes of this article, the author made a comparative analysis of customization and personalization, taking into account the different elements of the marketing-mix on the Internet and he applied descriptive analysis. The author focused on the possibility of formation of products by customers in online stores, depending on their individual needs. On the basis of characterized types of customization, he examined three examples of applied visual web wizards, pointing to the adaptability of different solutions in e-commerce.
Author Andrzej Szymkowiak (WZ / KHiM)
Andrzej Szymkowiak,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsProducts e-customization – online tools in e-commerce
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
Nonr 8 [CD]
Pages933-939
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishe-kastomizacja, personalizacja, marketing internetowy, narzędzia online, kreatory wizualne
Keywords in EnglishE-customization, personalization, Internet marketing, online tools, visual wizards
Abstract in PolishAutor w niniejszym artykule dokonał identyfikacji różnych typów kastomizacji oraz przeprowadził analizę możliwości wykorzystania narzędzi online w procesie kastomizacji w e-commerce. Na potrzeby niniejszego artykułu dokonano analizy porównawczej kastomizacji i personalizacji, uwzględniając różne elementy marketingu-mix w Internecie oraz zastosowano analizę opisową. Autor skupił się na możliwości kształtowania produktów przez klientów w sklepach internetowych, w zależności od ich indywidualnych potrzeb. W oparciu o scharakteryzowane typy kastomizacji przeanalizowano trzy przykłady stosowanych internetowych kreatorów wizualnych produktów, wskazując na możliwości adaptacyjne różnych rozwiązań w e-commerce.
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/zjazd_katedr_2014_mir8_nowy.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-09-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?