Risks in the Farms in Poland and their Financing - Research Findings

Monika Kaczała , Dorota Wiśniewska

Abstract

A combination of the CAP instruments for financing risks will differ depending on the economic factors in a particular country, e.g. the risk awareness among farmers and their willingness to use insurance instruments. The goal of the article is to give answers to the following questions: Which risks are most important to the farmers in Poland? How are they financed? What factors increase the probability of using crop insurance which is subsidized by state and designed for financing crop loss? The answers were provided on the basis of an analysis of a representative poll taken in March 2012 from 750 respondents with the use of the CATI methodology. It turned out that the most important risks were: volatility of the prices on the crop markets and agricultural inputs, winterkill and spring frost. The most popular source of financing crop loss is own capital. The most important factors affecting the probability of using crop insurance are: location and size of the farm, rape cultivation, having very good or good type of soil, previous use of crop insurance, historical record of losses connected with flooding or hail, perception of risk connected with losses resulting from winterkill, opinion about insurance need and cost
Author Monika Kaczała (WE / KU)
Monika Kaczała,,
- Department of Insurance
, Dorota Wiśniewska (WE / KU)
Dorota Wiśniewska,,
- Department of Insurance
Other language title versionsZagrożenia w gospodarstwach rolnych w Polsce i finansowanie ich skutków - wyniki badań
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No381
Pages98-114
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishubezpieczenia rolne, zagrożenia w gospodarstwie rolnym, zarządzanie ryzykiem, model prawdopodobieństwa ubezpieczenia upraw
Keywords in Englishagriculture insurance, farm risk, risk management, probability model of crop insurance
Abstract in PolishW ramach wspólnej polityki rolnej na lata 2014–2020, której priorytetem jest zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie rolnym, wskazuje się na trzy instrumenty finansowania ryzyka. Kombinacja tych instrumentów zależy od wielu czynników makroi mikroekonomicznych danego państwa. Do tych ostatnich należą m.in. postrzeganie zagrożeń przez rolników oraz ich skłonność do korzystania z ubezpieczenia. W niniejszym artykule zadano następujące pytania: które z zagrożeń są w opinii rolników najważniejsze? Jak są one finansowane? Co wpływa na prawdopodobieństwo posiadania dedykowanego źródła finansowania strat w uprawach, tj. ubezpieczenia dotowanego upraw? Odpowiedzi udzielono na podstawie analizy statystycznej (testów niezależności) i ekonometrycznej (modelu logitowego) wyników reprezentatywnego badania przeprowadzonego w marcu 2012 r. metodą CATI na próbie 750 osób. Najważniejszymi zagrożeniami okazały się niekorzystne zmiany cen na rynku płodów rolnych oraz środków produkcji, a także ujemne skutki przezimowania i przymrozki wiosenne. Najczęściej wymienianym sposobem finasowania strat są środki własne. Najbardziej istotnymi czynnikami wpływającymi na poziom prawdopodobieństwa zawarcia umowy ubezpieczenia upraw są: położenie i wielkość gospodarstwa, uprawa rzepaku, posiadanie gleb bardzo dobrych lub dobrych, dotychczasowe finansowanie strat w uprawach z odszkodowania ubezpieczeniowego, występowanie w przeszłości strat z tytułu powodzi lub gradu, poczucie zagrożenia stratami związanymi z ujemnymi skutkami przezimowania. Istotną zmienną okazała się również zmienna reprezentująca opinię respondentów na temat konieczności i kosztowności ubezpieczania upraw.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.381.08
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=29377&from=publication
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*8 (2020-10-17)
Additional fields
Tytuł numeruFinancial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?