Bezrobocie na wielkopolskim rynku pracy (lata 2002-2012)

Wacław Jarmołowicz , Baha Kalinowska-Sufinowicz

Abstract

The main goal of the paper is the presentation, analysis and assessment of the level of unemployment depending on the selected socio-occupational and demographic features in Wielkopolskie Voivodeship in the years 2002-2012. Spatial scope covers Wielkopolskie Voivodeship, while the time-period - 2002-2012. The subject of reflections are first the number of unemployment persons and the unemployment rate in Wielkopolskie Voivodeship, and then the structure of unemployment to be considered for such features as gender, age, level of education, duration of unemployment, seniority and disability.
Author Wacław Jarmołowicz (WE / KMiBR)
Wacław Jarmołowicz,,
- KMiBR
, Baha Kalinowska-Sufinowicz (WE / KMiBR)
Baha Kalinowska-Sufinowicz,,
- KMiBR
Other language title versionsUnemployment on the Wielkopolskie Labour Market (the Years 2002-2012)
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2014
No3
Pages7-21
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishbezrobocie, rynek pracy, region
Keywords in Englishunemployment, labour market, region
Abstract in PolishCelem głównym opracowania jest prezentacja, analiza i ocena poziomu oraz struktury bezrobocia w zależności od wybranych cech społeczno-zawodowych i demograficznych w województwie wielkopolskim w latach 2002-2012. Zakres przestrzenny obejmuje województwo wielkopolskie, natomiast zakres czasowy - lata 2002-2012. Przedmiotem rozważań są najpierw liczba osób bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim, a następnie struktura bezrobocia rozpatrywana pod kątem takich cech, jak: płeć, wiek, poziom wykształcenia, okres pozostawania bez pracy, staż pracy oraz niepełnosprawność.
URL https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/index.php/foe/article/view/201/172
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2021-05-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?