Dyskontowanie pod wpływem awersji do ryzyka - próba uogólnienia

Krzysztof Piasecki

Abstract

The main goal of this work is the continuation of studies on the risk aversion impact on present value. Our considerations are generalized here to the case where the risk aversion measure depends on the timing and value of cash flow at the same time. Constraint of volatility of applied risk aversion measure has been implied from the general definition of the present value. These considerations are supplemented by two axioms which are determining risk aversion measure, as a monotonic function of time and value of cash flow. Furthermore, it is shown that in the absence of risk aversion defined present value fulfills the conditions imposed by the Peccati's definition.
Author Krzysztof Piasecki (WZ / KIiN)
Krzysztof Piasecki,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsDiscounting Under the Impact of Risk Aversion - an Attempt to Generalization
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No297
Pages145-152
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwartość bieżąca, awersja do ryzyka, liniowe dyskonto
Keywords in Englishpresent value, risk aversion, linear discount
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest kontynuacja badań nad wpływem awersji do ryzyka na wartość bieżącą. Niniejsze rozważania są uogólnione do przypadku, gdy miara awersji do ryzyka zależy równocześnie od momentu i wartości przepływu finansowego. Z ogólnej definicji wartości bieżącej został wyprowadzony warunek ograniczający zmienność stosowanej miary awersji do ryzyka. Rozważania te uzupełniono o dwa aksjomaty określające miarę awersji do ryzyka jako monotoniczną funkcję momentu i wartości przepływu finansowego. Ponadto pokazano, że w przypadku braku awersji do ryzyka definiowana wartość bieżąca spełnia warunki nałożone przez definicję Peccatiego.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/269658?id=269658&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?