Forma własności a wyniki ekonomiczne największych przedsiębiorstw krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Katarzyna Szarzec , Wanda Nowara , Mirosława Żurek

Abstract

The aim of this article is to analyze the scope of state ownership and to compare the financial results of the 500 largest non-financial enterprises in 12 Central and Eastern European countries. The data is for enterprises listed as "Coface - CEE Top 500" in 2014. The question posed in this article is: "Does the form of ownership relate to the financial results of enterprises?" In the case of 70 of these 500 enterprises, the state is either a majority or minority owner, but it invariably exercises supervisory control. Most of these state-owned enterprises are Polish (24) and Slovak (9). They dominate in network sectors. In order to identify the interdependencies between the form of ownership and the financial results of an enterprise, the authors calculated the Pearson product-moment correlation coefficient, t-test statistics for two independent samples, and the values of the Kolmogorov-Smirnov test comparing the structure in the two groups of subjects. Statistically important differences in the values of the financial ratios achieved by the enterprises-depending on their form of ownership- were also demonstrated. State-owned enterprises have a higher profit margin and a higher level of fixed assets, but a lower level of the net turnover ratio and a lower level of revenue compared with private companies.
Author Katarzyna Szarzec (WE / KMiBR)
Katarzyna Szarzec,,
- KMiBR
, Wanda Nowara - Urząd Statystyczny w Poznaniu
Wanda Nowara,,
-
, Mirosława Żurek - Instytut Wiedzy i Innowacji w Warszawie
Mirosława Żurek,,
-
Other language title versionsThe Ownership Structure and Economic Performance of Central and Eastern Europe's Largest Enterprises
Journal seriesGospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005, e-ISSN 2300-5238, (B 14 pkt)
Issue year2017
No3
Pages89-114
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishforma własności, przedsiębiorstwa państwowe, kraje Europy Środkowo-Wschodniej, wyniki ekonomiczne
Keywords in Englishownership structure, state-owned enterprises, Central and Eastern Europe, economic performance
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie zakresu własności państwowej i porównanie wyników ekonomicznych 500 największych przedsiębiorstw niefinansowych z 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej znajdujących się na liście "Coface - CEE Top 500" w 2014 r. Stawiane jest pytanie, jaki jest związek pomiędzy formą własności a osiąganymi przez przedsiębiorstwa wynikami ekonomicznymi. Wśród 500 analizowanych przedsiębiorstw ustalono, że w przypadku 70 przedsiębiorstw państwo jest właścicielem większościowym lub mniejszościowym, ale sprawującym kontrolę nadzorczą. Najwięcej przedsiębiorstw państwowych pochodzi z Polski (24) i Słowacji (9). Przedsiębiorstwa te dominują w sektorach sieciowych. W celu wykazania zależności pomiędzy formą własności przedsiębiorstwa a osiąganymi przez nie wynikami obliczono współczynniki korelacji liniowej Pearsona, statystyki testu t dla dwóch prób niezależnych i wartości testu Kołmogorowa-Smirnova porównującego strukturę w dwóch grupach podmiotów. Wykazano statystycznie istotne różnice w wysokości osiąganych przez przedsiębiorstwa wskaźnikach finansowych w zależności od formy własności. Zgodnie z uzyskanymi wynikami przedsiębiorstwa państwowe charakteryzują się m.in. wyższym wskaźnikiem zyskowności brutto przychodów operacyjnych, wyższym poziomem majątku trwałego zaś niższym poziomem wskaźnika obrotu kapitału netto czy przychodów w stosunku do firm sektora prywatnego.
DOIDOI:10.33119/GN/100746
URL http://gnpje.sgh.waw.pl/Forma-wlasnosci-a-wyniki-ekonomiczne-najwiekszych-przedsiebiorstw-krajow-Europy-Srodkowo,100746,0,2.html
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 06-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-01-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?