Zwyczaje zakupowe młodych Europejczyków - wybór sklepu i jego determinanty

Małgorzata Bartosik-Purgat

Abstract

This paper presents the results of research concerning store selection and its determinants when shopping everyday products (FMCG). This research was conducted in selected European countries and the respondents were young consumers. The results obtained in ten countries indicate that the most popular, as a place of shopping among young European consumers, are the supermarkets, next small local stores and discounts (discounts are popular especially in Germany and the United Kingdom). Young European don't take into account the price when select the store and fast moving products. Other factors are more important for them, which are: large number of different products and convenient store location (there are some differences among researched countries). Moreover, all young Europeans pointed out that they usually buy fast moving goods once a week in supermarkets and the other missing products in local, small shops. Results of the project can be used in marketing activities of companies on particular foreign markets, both in product and distribution area.
Author Małgorzata Bartosik-Purgat (WGM / KZM)
Małgorzata Bartosik-Purgat,,
- Department of International Management
Other language title versionsShopping Habits of Young Europeans - Store Selection and its Determinants
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No4
Pages22-28
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzwyczaje zakupowe, wybór sklepu, młodzi konsumenci europejscy, determinanty wyboru sklepu
Abstract in PolishArtykuł prezentuje wyniki badań dotyczących wyborów sklepów i ich determinant podczas zakupów produktów codziennego użytku (branża FMCG), przeprowadzonych na wybranych rynkach europejskich wśród młodych nabywców. Rezultaty projektu realizowanego w dziesięciu krajach wskazują, że największą popularnością wśród młodych konsumentów europejskich cieszą się supermarkety, w dalszej kolejności małe sklepy lokalne, a także sklepy typu discount (szczególnie w Niemczech i Wielkiej Brytanii). Młodzi konsumenci europejscy nie kierują się przede wszystkim ceną podczas zakupów produktów szybko zbywalnych, ważniejsze dla nich okazały się: duży asortyment oraz dogodna lokalizacja sklepu (odnotowano pewne zróżnicowanie w tej kwestii pomiędzy badanymi krajami). Ponadto we wszystkich dziesięciu krajach młodzi Europejczycy wskazywali, że produkty codziennego użytku najczęściej kupują raz w tygodniu w supermarkecie, a brakujące rzeczy dokupują w małych, lokalnych sklepikach. Rezultaty mogą mieć duże zastosowanie w działaniach marketingowych firm na poszczególnych rynkach zagranicznych nie tylko w obszarze produktu, ale również dystrybucji.
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 6.0, 09-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 09-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?