Determinanty siły fundamentalnej przedsiębiorstwa

Grzegorz Mikołajewicz

Abstract

The aim of the article is to classify and systematise the determinants of the fundamental strength of the company. The article is based on critical analysis of the literature as well as on research methods such as analysis, synthesis, and comparison. The result of the article is the presentation of the sources and factors of the fundamental strength of the company as well as the model scheme of connections between them. The identification of the underlying factors (originating from the macroenvironment) and the derived factors (from microenvironment and within the enity) of company's fundamental strength are also worth noticing. The article includes also the guidelines for the identification of key fundamental strength factors (KFSF).
Author Grzegorz Mikołajewicz (WZ / KCAFiW)
Grzegorz Mikołajewicz,,
- KCAFiW
Other language title versionsThe Determinants of the Fundamental Strength of the Company
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No365
Pages173-185
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishsiła fundamentalna przedsiębiorstwa, wartość wewnętrzna, czynniki bazowe, czynniki pochodne
Keywords in Englishfundamental strength of the company, intrinsic value, underlying factors, derived factors
Abstract in PolishCelem artykułu jest sklasyfikowanie i usystematyzowanie determinant siły fundamentalnej przedsiębiorstwa. W tym celu wykorzystano krytyczną analizę literatury oraz metody analizy, syntezy i porównań. Wynikiem artykułu jest przedstawienie źródeł i czynników siły fundamentalnej przedsiębiorstwa oraz modelowego schematu powiązań między nimi. Na uwagę zasługuje wyróżnienie czynników bazowych siły fundamentalnej, pochodzących z makrootoczenia podmiotu i stanowiących jednocześnie podwaliny dla czynników z mikrootoczenia i wnętrza przedsiębiorstwa, które określono jako czynniki pochodne. Artykuł zawiera także wskazówki do identyfikacji kluczowych czynników siły fundamentalnej przedsiębiorstwa (KCSFP).
DOIDOI:10.15611/pn.2014.365.14
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2021-05-02)
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie finansami firm – teoria i praktyka
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?