The Practical Aspects of Allergen Management in Meat Manufacturing in the United Kingdom

Ewa Sikora , Justyna Górna

Abstract

Food allergies can cause unusual reactions from the immune system which presents incidences of various clinical symptoms. The symptoms have the same character and occur always after eating food of which the person is allergic to. Allergens can be vegetable protein molecules or of animal origin. Food manufacturers have legal requirements to inform customers on labels about all allergens present in any product offered for sale. While in the case of allergen-free products they have to make every effort to avoid cross contamination with allergens which are present in meat factories. The proper management of allergens has the benefit of allowing a company to avoid losses relating to the withdrawal of the product from the market; loss of position in the industry and reduces the risk of having to defend cases in UK courts. The context of this article is the study of the legal regulations and voluntary standards introduced by a company. The aim of this article is to discuss the most important factors for the successful management of allergens by the example of a meat manufacturer in the UK. A group of these factors include food labelling, employee training, risk analysis of cross contamination, audits and the checks of suppliers, validation and verification of the cleaning process and the process of new products in development. The second part of the article is a detailed research into the issue that such a large number of hospitalizations (4,500) and deaths (10) from food allergies still occur every year in the UK, despite all the safety procedures and legislation that is currently in force. These numbers indicate that the legal regulations and the requirements of voluntary standards must continue to improve the management of allergens in food manufacturing.
Author Ewa Sikora (UEP)
Ewa Sikora,,
- Poznań University of Economics and Business
, Justyna Górna (WT / KEJ)
Justyna Górna,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsPraktyczne aspekty zarządzania alergenami w przemyśle mięsnym w Wielkiej Brytanii
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No7
Pages162-176
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishalergeny w żywności, zarządzanie alergenami
Keywords in Englishfood allergy, allergen management
Abstract in PolishAlergia pokarmowa to nieprawidłowa odpowiedź systemu immunologicznego powodująca występowanie różnych objawów klinicznych. Objawy te zawsze przyjmują tę samą postać i zawsze występują po spożyciu tego pokarmu, na który dana osoba jest uczulona. Alergenem mogą być cząsteczki białkowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Przedsiębiorstwa produkujące żywność są zobowiązane wymaganiami prawnymi do informowania klienta na etykiecie o alergenach występujących w oferowanym produkcie. Z kolei w przypadku produkcji żywności bez alergenów muszą dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć ryzyka skażenia produktu alergenami, które mogą występować w zakładzie. Prawidłowe zarządzanie alergenami pozwala przedsiębiorstwu na uniknięcie strat związanych z wycofaniem produktu z rynku, utratą pozycji w branży oraz ograniczenie ryzyka toczenia spraw sądowych o odszkodowania. Artykuł nawiązuje do uregulowań prawnych oraz dobrowolnych standardów wprowadzanych przez przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest omówienie najważniejszych czynników wpływających na skuteczne zarządzanie alergenami na przykładzie przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego w UK. Do grupy tych czynników zalicza się znakowanie żywności, szkolenia pracownicze, analizę ryzyka zagrożenia skażenia krzyżowego, ocenę dostawców, walidację i weryfikację procesu mycia oraz powstawanie nowych produktów. W drugiej części artykułu został poruszony problem wciąż dużej liczby hospitalizacji (4500) i wypadków śmiertelnych (10) w UK, których przyczyną były alergie żywnościowe. Liczby te świadczą o tym, że pomimo uregulowań prawnych i wymogów określonych w standardach dobrowolnych nadal należy poprawiać i ciągle doskonalić zarządzanie alergenami w przedsiębiorstwach.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.7.12
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/12_sikora.pdf
Languageen angielski
File
12_sikora.pdf 195.92 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?