Natural disasters and FDI inflow in the developing countries of South-Eastern Asia

Agnieszka Kukułka

Abstract

The purpose of this paper is to investigate the impact of catastrophic events on FDI inflow in five developing countries with high catastrophic risk of South-Eastern Asia region, i.e. Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand and Vietnam. With the use of the OLS method I estimate the model in which the dependent variable is FDI inflow as a percent of GDP. Among explanatory variables I have included the number of natural disasters as well as types of them per year in respective year and two years back, GDP growth, GDP per capita, inflation and total trade to GDP ratio. The results show a negative correlation between FDI inflow and the occurrence of natural disasters for Thailand and Malaysia. In the remaining countries results do not give clear answer with respect to the relation between the number of disaster and investments in particular country.
Author Agnieszka Kukułka (UEP)
Agnieszka Kukułka,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsKatastrofy naturalne a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach rozwijających się Azji Południowo-Wschodniej
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No370
Pages208-216
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishryzyko katastroficzne, katastrofy naturalne, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, kraje rozwijające się
Keywords in Englishcatastrophic risk, natural disasters, foreign direct investment, developing countries
Abstract in PolishCelem artykułu jest zbadanie wpływu zjawisk katastroficznych na napływ BIZ do poszczególnych krajów rozwijających się Azji Południowo-Wschodniej o podwyższonym ryzyku katastroficznym, tj. Indonezji, Filipin, Malezji, Tajlandii i Wietnamu. Z wykorzystaniem klasycznej metody najmniejszych kwadratów oszacowano model, w którym za zmienną objaśnianą przyjęto napływ BIZ jako procent PKB w danym roku. Wśród zmiennych objaśniających znajduje się liczba katastrof bądź poszczególne typy katastrof w ujęciu rocznym, w roku obecnym oraz dwóch poprzednich, wzrost PKB, PKB per capita, inflacja oraz stosunek sumy eksportu i importu do PKB. Wyniki estymacji potwierdzają negatywną korelację pomiędzy napływem BIZ a występowaniem katastrof naturalnych w Tajlandii oraz Malezji. W pozostałych trzech przypadkach wyniki estymacji nie dają odpowiedzi o związek pomiędzy liczbą katastrof a inwestycjami w danym kraju.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.370.16
Languageen angielski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 7.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruRedefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?