Porównanie znaczenia wybranych obszarów procesu współkreowania wartości dla klienta między grupami przedsiębiorstw i klientów / Comparison of selected areas of value co-creation process between companies and customers

Paweł Bartkowiak

Abstract

The aim of the article is the evaluation and the comparison of selected areas of value-co-creation process among companies and their customers. In the first part of the article value-co-creation concept is presented. In the second part of the article the results of empirical research conducted amongst top level managers of medium and large Polish companies and customers on the following markets: clothes and shoes, durable goods, fitness services and mobile services are shown. Results presentation contains the following research areas: (1) customer tendency to participate in value-co-creation process, (2) usefulness of communication channels in value-co-creation process and (3) perceived risk (threats or opportunities) related with value-co-creation process.
Author Paweł Bartkowiak (WZ / KZS)
Paweł Bartkowiak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsComparison of Significance of Chosen Areas of Value-Co-Creation for a Customer Among Groups of Enterprises and Customers
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No444
Pages21-30
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishklient, przedsiębiorstwo, oferta przedsiębiorstwa, wartość dla klienta, współkreowanie wartości dla klienta
Keywords in English customer, company, company’s offer, value for the customer, value-co-creation for a customer
Abstract in PolishPodstawowym celem opracowania jest ocena oraz porównanie znaczenia wybranych obszarów procesu współkreowania wartości dla klienta między grupami przedsiębiorstw i klientów. W pierwszej części opracowania przedstawiono koncepcję współkreowania wartości dla klienta. W części drugiej zaprezentowano wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych z reprezentantami najwyższego szczebla kierownictwa średnich i dużych polskich przedsiębiorstw oraz z klientami na wybranych rynkach: odzieży i obuwia, dóbr trwałego użytku, usług fitness oraz usług mobilnych. Prezentacja wyników koncentruje się na następujących obszarach badawczych: 1) skłonność klienta do zaangażowania zasobów w proces współkreowania wartości, 2) przydatność kanałów komunikacji klienta z przedsiębiorstwem w procesie współkreowania wartości oraz 3) poziom postrzeganego ryzyka (zagrożeń albo szans) związanego z procesem współkreowania wartości dla klienta.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.444.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34450&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?