Segmentacja nabywców produktu terytorialnego jako element budowania przewagi konkurencyjnej

Wiesław Ciechomski , Robert Romanowski

Abstract

The main purpose of this article is the analysis of the meaning of the segmentation in reaching to all sorts of customers in the marketing of cities and regions. In the beginning of the article there is the description of the territorial marketing and its genesis. Then the article describes the conditions of the development of territorial marketing in Poland and the meaning of spatial marketing as the factor influencing the competitiveness of the cities and other regional units. The final part of the article is devoted to the segmentation of the customers of the territorial product. Addressees of promotional measures were divided into groups: individual customers and institutional and also into sections: domestic and outside. The article proves that promotional measures of regional units must be concentrated on target addressees rather than anonymous, mass audiences to be effective. Moreover, local authorities should gain optimum procedures of the segmentation of their customers.
Autor Wiesław Ciechomski (WZ / KHiM)
Wiesław Ciechomski
- Katedra Handlu i Marketingu
, Robert Romanowski (WZ / KHiM)
Robert Romanowski
- Katedra Handlu i Marketingu
Inne wersje tytułuThe Segmentation of the Customers of the Territorial Product as the Element of Building the Competitive Advantage
Tytuł czasopisma/seriiMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Rok wydania2016
Nr10 [CD]
Paginacja75-88
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimmarketing terytorialny, segmentacja nabywców
Słowa kluczowe w języku angielskimplace-marketing, customer segmentation
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest analiza znaczenia segmentacji w docieraniu do różnych grup odbiorców działań promocyjnych z zakresu marketingu miast i regionów. Na wstępie artykułu scharakteryzowano istotę i genezę marketingu terytorialnego. W kolejnej jego części opisano uwarunkowania rozwoju marketingu terytorialnego w Polsce, a następnie znaczenie marketingu przestrzennego jako czynnika służącego podnoszeniu konkurencyjności miast i innych jednostek terytorialnych. Finalną część rozważań poświęcono segmentacji nabywców produktu terytorialnego. Adresatów działań promocyjnych podzielono na klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz na segmenty wewnętrzne i zewnętrzne. Lektura tekstu dowodzi, że aby działania promocyjne jednostek terytorialnych były efektywne, muszą być skoncentrowane na docelowych adresatach, a nie na anonimowych, masowych odbiorcach. Ponadto władze miast powinny wypracować optymalne procedury segmentacji swoich klientów.
URL http://www.pwe.com.pl/files/369135884/file/marketing_i_rynek_10_2016cd.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-11-21)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?