Powiązanie działalności społecznie odpowiedzialnej ze strategią przedsiębiorstwa a wartość dla jego właścicieli oraz pozostałych interesariuszy

Piotr Ratajczak

Abstract

The aim of the study is to determine whether the degree of the integration of social responsibility activities with a corporate strategy affects shareholders and other stakeholders value. The research relied on critical literature review. A lack of literaturę related simultaneously to all issues contained in the study's aim, resulted in the adoption of a syllogistic reasoning schema. As the result of the study, three degrees of the integration of social responsibility activities with a corporate strategy were determined (non-strategic CSR, strategic CSR, business CSR) and their different impact on shareholders and other stakeholders value was presented.
Author Piotr Ratajczak (WZ / KCAFiW)
Piotr Ratajczak,,
- KCAFiW
Other language title versionsThe Integration of Social Responsibility Activities into Corporate Strategy in Relation to Value for the Shareholders and other Stakeholders
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No11
Pages122-137
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishzarządzanie strategiczne, CSR, strategiczny CSR, strategia, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Keywords in Englishstrategic management, CSR, strategic CSR, corporate social responsibility
Abstract in PolishCelem opracowania jest ustalenie, czy stopień powiązania działalności społecznie odpowiedzialnej (CSR) ze strategią przedsiębiorstwa ma wpływ na wartość dla jego właścicieli oraz pozostałych interesariuszy. Badanie przeprowadzono na podstawie krytycznego przeglądu literatury przedmiotu. Brak pozycji literaturowych odnoszących się jednocześnie do wszystkich zagadnień ujętych w celu opracowania skutkował przyjęciem sylogistycznego schematu wnioskowania. W rezultacie badań wyodrębniono trzy stopnie powiązania działalności społecznie odpowiedzialnej ze strategią (niestrategiczny CSR, strategiczny CSR, biznesowy CSR), ukazując ich odmienny wpływ na wartość dla właścicieli przedsiębiorstwa oraz pozostałych interesariuszy.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/08_ratajczak.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_08_ratajczak.pdf 1.66 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?