Ewolucja i zdolności adaptacyjne aliansów strategicznych

Marian Gorynia , Michał Kasprzyk

Abstract

The alliances are considered an important element in creating and maintaining competitive advantage. In order to diversify access to partners resources entering into alliance portfolios by highly innovative companies is becoming increasingly frequent. The article attempts to explore the evolution of a concept and the motives specific to both types of cooperation. Using the exploration and exploitation approach the results are presented in an alliance portfolio model, which exemplifies a range of partnership forms depending on a stage of the value chain. Based on findings of the competitive gap studies, the strategy of single alliance is beneficial for newly emerging start-ups or academic centres willing to increase commercialisation of its research. On the other hand, the strategy of alliance portfolios enables to the established Polish companies for vacillation of the business decisions between investments into developing assets and exploitation of the existing assets.
Autor Marian Gorynia (WGM / KKM)
Marian Gorynia
- Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
, Michał Kasprzyk (WGM)
Michał Kasprzyk
- Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Inne wersje tytułuEvolution and Adaptation Capability of Strategic Alliances
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Rok wydania2014
Nr2
Paginacja13-20
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimalians strategiczny, portfel aliansów, motywy aliansów
Słowa kluczowe w języku angielskimstrategic alliances, alliance portfolios, competitiveness
Streszczenie w języku polskimAlianse są uważane za jeden z ważnych instrumentów tworzenia i podtrzymywania przewagi konkurencyjnej. W celu dywersyfikacji dostępu do zasobów partnerów firmy wysoko-innowacyjne coraz częściej zawiązują portfele aliansów. W artykule zostaje podjęta próba zbadania ewolucji pojęcia i motywów charakterystycznych dla zawiązywania obu typów współpracy. Używając podejścia eksploracji i eksploatacji, wyniki zostają zaprezentowane w formie modelu portfela aliansów, który egzemplifikuje szereg form partnerstwa zależnych od etapu łańcucha wartości. Bazując na wynikach badań dotyczących luki konkurencyjnej, strategia pojedynczego aliansu jest korzysta dla nowopowstających działalności typu start-up, czy też dla zwiększenia komercjalizacji badań naukowych prowadzonych przez ośrodki akademickie. Z kolei strategia portfela aliansów umożliwia dużym polskim przedsiębiorstwom możliwość równoważenia decyzji biznesowych pomiędzy inwestycje w aktywa w trakcie rozwoju, a eksploatację aktywów już rozwiniętych.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 13.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*9 (2020-09-13)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?