Determinanty zmiany pozycji rynkowej klientów indywidualnych na rynku usług prawnych

Marek Gnusowski

Abstract

Legal services have an important role in the society. It is a very specific and rapidly developing market sector. An easily noticeable novelty in the legal services market is a change in customer orientation from "customer looking for a lawyer" to a "lawyer looking for a customer". The role of the customer of the legal sector is changing. There has been a transition of this role, from a client coming to a lawyer to seek legal advice to a partner who shapes the legal service together with the lawyer. The customers using legal services are now more active, decisive, demanding, better informed and are able to use that new knowledge to their advantage. According to Porter's Five Forces tool, buyer power is stronger nowadays. In the paper, most important determinants of customers market position change are highlighted.
Author Marek Gnusowski (WZ / KBRiU)
Marek Gnusowski,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsDeterminants of Market Position Change of Individual Buyers - Legal Services Example
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No330
Pages48-56
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishusługi prawne, usługi profesjonalne, siła przetargowa nabywców
Keywords in Englishlegal services, professional services, individual buyer power
Abstract in PolishUsługi prawne pełnią istotną rolę w społeczeństwie. Jest to branża specyficzna i dynamicznie się rozwijająca. Zauważalną w ostatnich latach nowością na polskim rynku usług prawnych, jest zmiana z podejścia typu "klient szuka prawnika" na "prawnik szuka klienta". Rola klienta zmienia się. Z petenta przychodzącego ze sprawą stał się partnerem, który kształtuje usługę wspólnie z prawnikiem. Klienci indywidualni wykazują się coraz większą świadomością swoich praw i coraz bardziej racjonalnym stosunkiem do oferty rynkowej. Odwołując się do koncepcji 5 sił Portera, można stwierdzić, że ich siła przetargowa jest coraz większa. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych determinant, które decydują o zmianie pozycji rynkowej klientów indywidualnych w kontaktach z prawnikami.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_330/05.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?