Produktywność pracy i wskaźnik zatrudnienia wśród największych beneficjentów polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2000–2013

Paweł Łopatka

Abstract

The article presents changes in labor productivity and employment rates in the context of EU cohesion policy assistance in the countries that are the largest beneficiaries of this support. The first section presents the theoretical backgrounds that discuss the specificity of cohesion policy. The second part of the paper presents the effects of cohesion policy in the largest beneficiary countries. The third part is the results of the research on the relationship between the volume of financial expenditure under the EU cohesion policy and the productivity and employment rate.
Author Paweł Łopatka (WZ / KM)
Paweł Łopatka,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsProductivity and Employment Indicators in the Largest Beneficiaries of the Cohesion Policy of the European Union in 2000-2013
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2017
No47/2
Pages231-241
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpolityka spójności, produktywność pracy, wskaźnik zatrudnienia
Abstract in PolishW artykule przedstawiono zmiany produktywności pracy i wskaźnika zatrudnienia w kontekście pomocy w ramach polityki spójności Unii Europejskiej w krajach, które są największymi beneficjentami tego wsparcia. W pierwszej części zaprezentowano teoretyczne podstawy, w których omówiono specyfikę polityki spójności. W drugiej części przedstawiono efekty polityki spójności w największych krajach-beneficjantach. Trzecia część to wyniki badań zależności między wielkością nakładów finansowych w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, a produktywnością pracy i wskaźnikiem zatrudnienia.
DOIDOI:10.18276/sip.2017.47/2-21
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/556/article/8878/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 16-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruProblemy współczesnej ekonomii
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?