Wybrane uwarunkowania stosowania skrojonych na miarę umów w sprawie pracy (i-deals) w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

Elżbieta Kowalczyk

Abstract

This paper has a theoretical and empirical character. It presents an analysis of selected individual and organizational conditions involved in negotiating i-deals, intended to design idiosyncratic employment arrangements. In the first group of factors, issues such as the role of gender, age, professional experience, salary level and attitude to work were examined. The second group consisted of such factors as the respondents' place in the organizational hierarchy, the size of the company and the business sector. The study found that the use of i-deals is particularly linked to such factors as a higher salary level, a meritocratic attitude to work, a higher organizational position as well as the sector of small and medium-sized enterprises.
Author Elżbieta Kowalczyk (WZ / KTOiZ)
Elżbieta Kowalczyk,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsSelected Conditions for the Use of Idiosyncratic Employment Contracts (I-Deals) in the Practice of Human Resource Management
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No10
Pages158-176
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishnegocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi, i-deals, umowy w sprawie pracy
Keywords in Englishnegotiation, human resource management, i-deals, employment contracts
Abstract in PolishArtykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny i poświęcony jest analizie wybranych indywidualnych i organizacyjnych uwarunkowań prowadzenia negocjacji typu i-deals, umożliwiających uzgodnienie warunków skrojonych na miarę umów w sprawie pracy. W pierwszej grupie czynników badano rolę płci, wieku, stażu zawodowego, dochodu i postawy względem pracy. Druga grupa czynników obejmowała miejsce w hierarchii organizacyjnej zajmowane przez respondentów, wielkość firmy, sektor działalności. Ustalono, że stosowaniu i-deals szczególnie sprzyja płeć, wyższy poziom dochodów, merytokratyczna postawa wobec pracy, wyższe stanowisko w hierarchii organizacyjnej oraz praca w sektorze MŚP.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/09_kowalczyk.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_09_kowalczyk.pdf 188 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?